Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net -
Sosiaali- ja terveysala /
Ammattimatikka: Käsikirja
Ammattina sosionomi (uudistettu v. 2019 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 31.10.2019)

Käytetty

40,10 €

Uusi

54,00 €
Anatomia ja Fysiologia: Rakenteesta toimintaan (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

95,80 €
Anatomia ja fysiologia: Tehtäväkirja

Käytetty

31,10 €
Annos oivallusta: Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi

Käytetty

34,00 €
Arjen sosiaalipsykologia

Käytetty

40,90 €
Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Käytetty

40,30 €
Autismin kirjo ja kuntoutus

Käytetty

34,80 €
Biokemia ja solubiologia

Käytetty

58,70 €
Care for Life: Englantia lähihoitajille

Käytetty

35,50 €
Dear Patient: English for Nursing

Käytetty

37,50 €
Elämän kulku: Lähihoitaja kasvua tukemassa

Käytetty

39,80 €
Ensihoidon perusteet

Käytetty

87,30 €
Ensihoidon taskuopas 2015

Käytetty

50,70 €
Ensihoito

Käytetty

81,10 €
Ensihoito-opas

Käytetty

48,90 €
Erikoistu vanhustyöhön: Osaamista hyvään arkeen

Käytetty

45,60 €
Etiikka hoitotyössä

Käytetty

45,60 €
Expert: English for Practical Nurses
Flexsocial: Svenska för högskolor

Käytetty

31,90 €
Flexvård: Svenska för högskolor

Käytetty

31,90 €
Fysioterapeutin käsikirja

Käytetty

65,10 €
Get Better: English for Practical Nurses
Haavanhoidon periaatteet (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

61,10 €
Healthy English

Käytetty

35,70 €
Helmitaulu: Hoitajan matematiikka

Käytetty

38,20 €
Hieronnan käsikirja

Käytetty

47,70 €
Hoida ja kirjaa

Käytetty

81,80 €
Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Käytetty

37,00 €
Hoitamalla hyvää oloa (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

56,00 €
Hoito ja huolenpito
Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla

Käytetty

47,70 €
Hoitotyön taidot ja toiminnot (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

49,60 €
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Käytetty

48,20 €
Ihan lähellä: Työelämän suomea lähihoitajille (valikoimasta poistuva tuote)

Käytetty

14,30 €
Ihminen mielessä: Psykologian perusteet lähihoitajalle
Ihminen: Fysiologia ja anatomia

Käytetty

107,30 €
Ihmisen fysiologia ja anatomia

Käytetty

106,60 €
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Käytetty

43,20 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan

Käytetty

39,80 €
Kansanterveystiede

Käytetty

43,20 €
Kasvatuspsykologia

Käytetty

36,40 €
Kasvatussosiologia

Käytetty

36,40 €
Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

Käytetty

28,90 €
Kasvun aika (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

39,30 €
Kasvun ja hoidon osaaja

Käytetty

44,80 €
Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Käytetty

45,90 €
Kehittyvä kotihoito

Käytetty

39,00 €
Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen
Kehitysvammaisuus

Käytetty

46,20 €
Keho: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

54,50 €
Kliininen hoitotyö (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

68,70 €
Kotihoidossa toimiminen

Käytetty

48,20 €
Koulunkäynninohjaajan käsikirja

Käytetty

39,30 €
Kuntouttava lähihoito
Kuntoutumisen mahdollisuudet (uudistettu painos)

Käytetty

44,80 €
Kuntoutumisen tukeminen
Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja (Arbetshäfte för barnmorskestuderande, student midwifes workbook)

Käytetty

21,00 €
Käytännön mielenterveystyö

Käytetty

36,40 €
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Käytetty

45,60 €
Lapsen ja perheen hoitotyö

Käytetty

47,90 €
Lapsen ja perheen tukena

Käytetty

48,20 €
Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

39,80 €
Liikuntapedagogiikka

Käytetty

43,80 €
Livets puls: Svenska för närvårdare
Luut ja ytimet: Ihmiselimistö lyhyesti

Käytetty

53,40 €
Lähihoitaja perioperatiivisessa hoitotyössä

Käytetty

40,10 €
Lähihoitajan käsikirja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

55,20 €
Lähihoitajan laskutaito (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

34,80 €
Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

26,70 €
Lähihoitajan äidinkieli
Lähihoitajana yhteiskunnassa (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

34,60 €
Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Käytetty

43,20 €
Lääkealan perusteet lääketeknikoille ja farmanomeille

Käytetty

30,10 €
Lääkehoidon käsikirja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

67,40 €
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä

Käytetty

38,60 €
Lääkelaskenta

Käytetty

36,40 €
Lääkelaskut

Käytetty

29,00 €
Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Käytetty

30,80 €
Meikkaus

Käytetty

50,20 €
Mielenterveyden psykologia

Käytetty

41,40 €
Mielenterveyshoitotyö

Käytetty

38,60 €
Mieli ja terveys (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

39,80 €
Mikrobit hoitotyön haasteena

Käytetty

38,60 €
Minä mielenterveystyön tekijänä

Käytetty

43,00 €
Naisen hoitotyö

Käytetty

43,30 €
Näytteenottajan käsikirja

Käytetty

38,60 €
Oireista työdiagnoosiin: Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi

Käytetty

44,80 €
Onnistuuko ohjaus?: sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössäkehittyminen

Käytetty

41,40 €
Perheen parhaaksi: Perhetyön arkea

Käytetty

41,00 €
Perioperatiivinen hoitotyö

Käytetty

55,60 €
Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Käytetty

57,10 €
Perustason ensihoito

Käytetty

48,20 €
Päihdehoitotyö

Käytetty

42,50 €
Päästä varpaisiin: Ihmisen anatomia ja fysiologia (uudistettu painos)
Ravitsemustaito

Käytetty

42,50 €
Sairaalasanasto ja laboratorioarvoja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

26,00 €
Sairaanhoito ja huolenpito (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

56,80 €
Seksuaalisuus hoitotyössä

Käytetty

43,20 €
Sisätaudit

Käytetty

68,00 €
Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia
Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Käytetty

34,70 €
Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia ja käytäntöjä

Käytetty

38,60 €
Suomalaisten sairaudet

Käytetty

44,60 €
Sydän paikallaan: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

48,60 €
Taskulatina: lääketieteen termejä hoitotyöhön

Käytetty

18,50 €
Tautinen Suomi: Kansansairauksien synty ja hoito

Käytetty

37,00 €
Terve suu (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

36,40 €
Tillsammans: Ruotsia hoitajille

Käytetty

27,10 €
Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin (valikoimasta poistuva tuote)

Käytetty

13,20 €
Toiminnan voimaa: Toimintaterapiaa käytännössä

Käytetty

38,60 €
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Käytetty

27,60 €
Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa
Turvallisen lääkehoidon perusteet (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

46,80 €
Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet

Käytetty

39,40 €
Tutki ja kirjoita

Käytetty

34,10 €
Tutkimus hoitotieteessä

Käytetty

43,30 €
Vanhuksen parhaaksi: hoitaja toimintakyvyn tukijana

Käytetty

40,50 €
Varhaiskasvatusta ammattitaidolla
Välinehuollon perusteet

Käytetty

28,70 €
Välinehuolto

Käytetty

54,90 €
Way to Welfare: English for Social Services

Käytetty

32,70 €
Way to health

Käytetty

31,30 €
Äidinkieli hoidossa
(vanha v. 2014 painos) Mieli ja terveys

Käytetty

27,90 €