Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net -
Hanki oppikirjat fiksusti
Ostoskoriin
Sosiaali- ja terveysala /
Ammattimatikka: Käsikirja
Ammattina sosionomi (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

42,20 €
Anatomia ja Fysiologia: Rakenteesta toimintaan (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

100,10 €
Anatomia ja fysiologia: Tehtäväkirja

Käytetty

32,80 €
Annos oivallusta: Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi

Käytetty

35,80 €
Arjen sosiaalipsykologia

Käytetty

43,10 €
Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Käytetty

40,30 €
Autismin kirjo ja kuntoutus

Käytetty

34,30 €
Biokemia ja solubiologia

Käytetty

61,30 €
Care for Life: Englantia lähihoitajille

Käytetty

37,50 €
Dear Patient: English for Nursing

Käytetty

39,60 €
Elämän kulku: Lähihoitaja kasvua tukemassa
Ensihoidon perusteet
Ensihoidon taskuopas 2015

Käytetty

50,90 €
Ensihoito

Käytetty

84,70 €
Ensihoito-opas

Käytetty

48,90 €
Erikoistu vanhustyöhön: Osaamista hyvään arkeen
Etiikka hoitotyössä
Expert: English for Practical Nurses
Flexsocial: Svenska för högskolor

Käytetty

31,90 €
Flexvård: Svenska för högskolor

Käytetty

31,90 €
Fysioterapeutin käsikirja

Käytetty

68,20 €
Get Better: English for Practical Nurses
Haavanhoidon periaatteet (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

63,80 €
Healthy English

Käytetty

36,70 €
Helmitaulu: Hoitajan matematiikka
Hieronnan käsikirja

Käytetty

50,20 €
Hoida ja kirjaa

Käytetty

85,50 €
Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Käytetty

38,10 €
Hoitamalla hyvää oloa (uudistettu v. 2018 painos)
Hoito ja huolenpito
Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla
Hoitotyön taidot ja toiminnot (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

51,90 €
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Käytetty

50,60 €
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (uudistettu v. 2020 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 3.4.2020)

Käytetty

50,60 €

Uusi

67,90 €
Ihan lähellä: Työelämän suomea lähihoitajille

Käytetty

14,30 €
Ihminen mielessä: Psykologian perusteet lähihoitajalle
Ihminen: Fysiologia ja anatomia

Käytetty

110,90 €
Ihmisen fysiologia ja anatomia

Käytetty

110,90 €
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Käytetty

45,70 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan

Käytetty

40,80 €
Kansanterveystiede
Kasvatus- ja ohjausalan käsikirja

Käytetty

40,60 €
Kasvatuspsykologia

Käytetty

35,80 €
Kasvatussosiologia

Käytetty

35,80 €
Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

Käytetty

28,50 €
Kasvun aika (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

41,60 €
Kasvun ja hoidon osaaja
Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Käytetty

48,40 €
Kehittyvä kotihoito
Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen
Kehitysvammaisuus

Käytetty

48,40 €
Keho: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

56,90 €
Kliininen hoitotyö (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

71,90 €
Kotihoidossa toimiminen

Käytetty

50,40 €
Koulunkäynninohjaajan käsikirja

Käytetty

41,60 €
Kuntouttava lähihoito
Kuntoutumisen mahdollisuudet (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

46,90 €
Kuntoutumisen tukeminen
Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja (Arbetshäfte för barnmorskestuderande, student midwifes workbook)

Käytetty

21,50 €
Käytännön mielenterveystyö

Käytetty

38,40 €
Laadullinen terveystutkimus

Käytetty

41,40 €
Lapsen ja nuoren hoitotyö
Lapsen ja perheen hoitotyö

Käytetty

50,10 €
Lapsen ja perheen tukena

Käytetty

50,60 €
Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

40,80 €
Liikuntapedagogiikka

Käytetty

43,10 €
Livets puls: Svenska för närvårdare
Luut ja ytimet: Ihmiselimistö lyhyesti
Lähihoitaja perioperatiivisessa hoitotyössä
Lähihoitajan käsikirja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

57,70 €
Lähihoitajan laskutaito (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

36,80 €
Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

27,50 €
Lähihoitajan äidinkieli
Lähihoitajana yhteiskunnassa (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

35,50 €
Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Käytetty

44,40 €
Lääkealan perusteet lääketeknikoille ja farmanomeille
Lääkehoidon käsikirja (uudistettu v. 2020 painos)

Käytetty

71,10 €
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä
Lääkelaskenta

Käytetty

38,40 €
Lääkelaskut

Käytetty

29,80 €
Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin

Käytetty

31,70 €
Meikkaus
Mielenterveyden psykologia

Käytetty

42,40 €
Mielenterveyshoitotyö

Käytetty

40,80 €
Mieli ja terveys (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

40,80 €
Mikrobit hoitotyön haasteena

Käytetty

39,60 €
Minä mielenterveystyön tekijänä

Käytetty

44,10 €
Naisen hoitotyö

Käytetty

45,70 €
Näytteenottajan käsikirja

Käytetty

39,60 €
Oireista työdiagnoosiin: Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi

Käytetty

46,90 €
Onnistuuko ohjaus?: sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössäkehittyminen

Käytetty

42,40 €
Perheen parhaaksi: Perhetyön arkea

Käytetty

42,10 €
Perioperatiivinen hoitotyö

Käytetty

58,10 €
Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Käytetty

56,20 €
Perustason ensihoito

Käytetty

50,40 €
Päihdehoitotyö

Käytetty

44,80 €
Päästä varpaisiin: Ihmisen anatomia ja fysiologia (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

52,40 €
Ravitsemustaito

Käytetty

44,80 €
Sairaalasanasto ja laboratorioarvoja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

26,10 €
Sairaanhoito ja huolenpito (uudistettu v. 2019 painos)

Käytetty

59,50 €
Seksuaalisuus hoitotyössä

Käytetty

44,30 €
Sisätaudit

Käytetty

70,90 €
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä

Käytetty

44,30 €
Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia
Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Käytetty

35,60 €
Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia ja käytäntöjä

Käytetty

39,60 €
Suomalaisten sairaudet

Käytetty

46,70 €
Sydän paikallaan: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

51,30 €
Taskulatina: lääketieteen termejä hoitotyöhön

Käytetty

19,90 €
Tautinen Suomi: Kansansairauksien synty ja hoito
Terve suu (v. 2020 painos)

Käytetty

38,70 €
Tillsammans: Ruotsia hoitajille

Käytetty

27,10 €
Toiminnan voimaa: Toimintaterapiaa käytännössä

Käytetty

39,60 €
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Käytetty

28,10 €
Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa
Turvallisen lääkehoidon perusteet (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

49,10 €
Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet
Tutki ja kirjoita

Käytetty

34,20 €
Tutkimus hoitotieteessä

Käytetty

45,70 €
Vammaistyön käsikirja

Käytetty

50,60 €
Vanhuksen parhaaksi: hoitaja toimintakyvyn tukijana
Varhaiskasvatusta ammattitaidolla
Välinehuollon perusteet

Käytetty

28,20 €
Välinehuolto

Käytetty

54,10 €
Välittäminen ammattina

Käytetty

23,40 €
Way to Welfare: English for Social Services

Käytetty

32,70 €
Way to health
Äidinkieli hoidossa