Hanki oppikirjat fiksusti
Ostoskoriin
Lukiokirjat LOPS2021 /

  Syksyllä 2021 ja sen jälkeen lukion aloittaneet opiskelijat opiskelevat tämän opetussuunnitelman mukaisilla kirjoilla.
  Kirjat tunnistaa LOPS21 -merkinnästä kirjan nimessä.

   

  Areena LOPS2021 - Sanoma Pro

  Areena 1 Tekstit (LOPS21) Ihminen, ympäristö ja historia
  Areena 2 Tekstit (LOPS21) Kansainväliset suhteet
  Areena 3 Tekstit (LOPS21) Itsenäisen Suomen historia

  Argumentti LOPS2021 - Sanoma Pro

  Argumentti 1 (LOPS21) Johdatus filosofiseen ajatteluun
  Argumentti 2 (LOPS21) Etiikka
  Argumentti 3 (LOPS21) Yhteiskuntafilosofia

  Binomi LOPS2021 - Sanoma Pro

  Binomi 2 (LOPS21) Lausekkeet ja yhtälöt
  Binomi 3 (LOPS21) Geometria
  Binomi 4 (LOPS21) Matemaattisia malleja
  Binomi 5 (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys
  Binomi 6 (LOPS21) Talousmatematiikan alkeet
  Binomi 7 (LOPS21) Talousmatematiikka

  Biomi LOPS2021 - Otava

  Biomi 1 (LOPS21) Elämä ja evoluutio
  Biomi 2-3 (LOPS21) Ekologian perusteet ja Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
  Biomi 4 (LOPS21) Solu ja perinnöllisyys

  Bios LOPS2021 - Sanoma Pro

  Bios 1 (LOPS21) Elämä ja evoluutio
  Bios 2 (LOPS21) Ekologian perusteet
  Bios 3 (LOPS21) Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin
  Bios 4 (LOPS21) Solu ja perinnöllisyys
  Bios 5 (LOPS21) Ihmisen biologia

  Effekt LOPS2021 - Sanoma Pro

  Effekt 1-2 (LOPS21) Texter och Grammatik
  Effekt 3 (LOPS21) Texter och Grammatik
  Effekt 4 (LOPS21) Texter och Grammatik
  Effekt 5 (LOPS21) Texter och Grammatik

  Elements LOPS2021 - Sanoma Pro

  Elements 1-2 (LOPS21) Text and Grammar
  Elements 3 (LOPS21) Text and Grammar
  Elements 4 (LOPS21) Text and Grammar
  Elements Basics (LOPS21) Text and Grammar

  Escalier LOPS2021 - Sanoma Pro

  Escalier 1 (LOPS21) Textes et grammaire
  Escalier 2 (LOPS21) Textes et grammaire

  Fokus LOPS2021 - Otava

  Fokus 1-2 (LOPS21)
  Fokus 3 (LOPS21)
  Fokus 4 (LOPS21)
  Fokus 5 (LOPS21)

  Forum LOPS2021 - Otava

  Forum 1 Historia (LOPS21) Ihminen, ympäristö ja historia
  Forum 1 Yhteiskuntaoppi (LOPS21) Suomalainen yhteiskunta
  Forum 2 Historia (LOPS21) Kansainväliset suhteet
  Forum 2 Yhteiskuntaoppi (LOPS21) Taloustieto
  Forum 3 Historia (LOPS21) Itsenäisen Suomen historia
  Forum 3 Yhteiskuntaoppi (LOPS21) Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
  Forum 4 Historia (LOPS21) Eurooppalainen ihminen

  Fysiikka LOPS2021 - Sanoma Pro

  Fysiikka 1 (LOPS21) Fysiikka luonnontieteenä
  Fysiikka 2 (LOPS21) Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta
  Fysiikka 3 (LOPS21) Energia ja lämpö
  Fysiikka 4 (LOPS21) Voima ja liike
  Fysiikka 5 (LOPS21) Jaksollinen liike ja aallot
  Fysiikka 6 (LOPS21) Sähkö

  Geos LOPS2021 - Sanoma Pro

  Geos 1 (LOPS21) Maailma muutoksessa
  Geos 2 (LOPS21) Sininen planeetta
  Geos 3 (LOPS21) Yhteinen maailma
  Geos 4 (LOPS21) Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta

  Gilla LOPS2021 - Edita

  Gilla 1-2 (LOPS21)
  Gilla 3 (LOPS21)
  Gilla 4 (LOPS21)
  Gilla 5 (LOPS21)

  Huippu LOPS2021 - Otava

  Huippu 2 (LOPS21) Lausekkeet ja yhtälöt
  Huippu 3 (LOPS21) Geometria
  Huippu 4 (LOPS21) Matemaattisia malleja
  Huippu 5 (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys
  Huippu 6 (LOPS21) Talousmatematiikan alkeet
  Huippu 7 (LOPS21) Talousmatematiikka
  Huippu 8 (LOPS21) Matemaattinen analyysi
  Huippu 9 (LOPS21) Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat

  Idea LOPS2021 - Otava

  Idea 1 (LOPS21) Johdatus filosofiseen ajatteluun
  Idea 2 (LOPS21) Etiikka
  Idea 3 (LOPS21) Yhteiskuntafilosofia
  Idea 4 (LOPS21) Totuus

  Iiris LOPS2021 - Sanoma Pro

  Iiris 1 (LOPS21) Elämä ja evoluutio
  Iiris 2-3 (LOPS21)
  Iiris 4 (LOPS21) Solu ja perinnöllisyys

  Inne LOPS2021 - Otava

  Inne 1-2 (LOPS21)
  Inne 3 (LOPS21)
  Inne 4 (LOPS21)
  Inne 5 (LOPS21)

  Ioni LOPS2021 - Edita

  Ioni 1-2 (LOPS21)
  Ioni 3 (LOPS21) Molekyylit ja mallit
  Ioni 4 (LOPS21) Kemiallinen reaktio
  Ioni 5 (LOPS21) Kemiallinen energia ja kiertotalous

  Juuri LOPS2021 - Otava

  Juuri 2 (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 1
  Juuri 3 (LOPS21) Geometria
  Juuri 4 (LOPS21) Analyyttinen geometria ja vektorit
  Juuri 5 (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 2
  Juuri 6 (LOPS21) Derivaatta
  Juuri 7 (LOPS21) Integraalilaskenta
  Juuri 8 (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys
  Juuri 9 (LOPS21) Talousmatematiikka
  Juuri 11 (LOPS21) Algoritmit ja lukuteoria

  J’aime LOPS2021 - Otava

  J’aime 1 (LOPS21)
  J’aime 2 (LOPS21)
  J’aime 3 (LOPS21)
  J’aime 4 (LOPS21)
  J’aime 5 (LOPS21)

  Kaari Lyhyt matematiikka LOPS2021 - Edita

  Kaari 2 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Lausekkeet ja yhtälöt
  Kaari 3 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Geometria
  Kaari 4 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Matemaattisia malleja
  Kaari 5 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys

  Kaari Pitkä matematiikka LOPS2021 - Edita

  Kaari 2 Pitkä matematiikka (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 1
  Kaari 3 Pitkä matematiikka (LOPS21) Geometria
  Kaari 4 Pitkä matematiikka (LOPS21) Analyyttinen geometria ja vektorit
  Kaari 5 Pitkä matematiikka (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 2

  Kanta LOPS2021 - Edita

  Kanta 1 (LOPS21) Suomalainen yhteiskunta
  Kanta 2 (LOPS21) Taloustieto
  Kanta 3 (LOPS21) Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
  Kanta 4 (LOPS21) Lakitieto

  Kvarkki LOPS2021 - Edita

  Kvarkki 1-2 (LOPS21)
  Kvarkki 3 (LOPS21) Energia ja lämpö
  Kvarkki 4 (LOPS21) Voima ja liike

  Lukion Loisto LOPS2021 - Sanoma Pro

  Loisto 1 Tehtäviä (LOPS21) Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
  Loisto 2 Tehtäviä (LOPS21) Kieli- ja tekstitietoisuus
  Loisto 3 Tehtäviä (LOPS21) Vuorovaikutus 1
  Loisto 4 Tehtäviä (LOPS21) Kirjallisuus 1
  Loisto 5 Tehtäviä (LOPS21) Tekstien tulkinta 1
  Loisto 6 Tehtäviä (LOPS21) Kirjoittaminen 1
  Loisto 7 Tehtäviä (LOPS21) Vuorovaikutus 2
  Loisto 8 Tehtäviä (LOPS21) Kirjallisuus 2
  Loisto Käsikirja (LOPS21) Lukion suomen kieli ja kirjallisuus

  Lukion Syke LOPS2021 - Edita

  Lukion Syke 1 (LOPS21) Terveys voimavarana
  Lukion Syke 2 (LOPS21) Terveys ja ympäristö
  Lukion Syke 3 (LOPS21) Terveys ja yhteiskunta

  Lumo LOPS2021 - Otava

  Lumo 1 (LOPS21) Uskonto ilmiönä
  Lumo 2 (LOPS21) Maailmanlaajuinen kristinusko
  Lumo 3 (LOPS21) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
  Lumo 4-6 (LOPS21)

  Magazin.de LOPS2021 - Otava

  Magazin.de 1 (LOPS21)
  Magazin.de 2 (LOPS21)
  Magazin.de 3 (LOPS21)
  Magazin.de 4 (LOPS21)
  Magazin.de 5 (LOPS21)
  Magazin.de 6 (LOPS21)

  Manner LOPS2021 - Otava

  Manner 1 (LOPS21) Maailma muutoksessa
  Manner 2 (LOPS21) Sininen planeetta

  Uusi

  37,70 €
  Manner 3 (LOPS21) Yhteinen maailma

  Mi Mundo LOPS2021 - Sanoma Pro

  Mi mundo 1-2 (LOPS21)
  Mi mundo 3-4 (LOPS21)

  Mieli LOPS2021 - Sanoma Pro

  Mieli 1 (LOPS21) Toimiva ja oppiva ihminen
  Mieli 2 (LOPS21) Kehittyvä ihminen
  Mieli 3 (LOPS21) Tietoa käsittelevä ihminen

  Minerva LOPS2021 - Edita

  Minerva 1 (LOPS21) Johdatus filosofiseen ajatteluun
  Minerva 2 (LOPS21) Etiikka
  Minerva 3 (LOPS21) Yhteiskuntafilosofia

  Moodi Lyhyt matematiikka LOPS2021 - Sanoma Pro

  Moodi 2 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Lausekkeet ja yhtälöt
  Moodi 3 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Geometria
  Moodi 4 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Matemaattisia malleja
  Moodi 5 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys
  Moodi 6 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Talousmatematiikan alkeet
  Moodi 7 Lyhyt matematiikka (LOPS21) Talousmatematiikka

  Moodi Pitkä matematiikka LOPS2021 - Sanoma Pro

  Moodi 2 Pitkä matematiikka (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 1
  Moodi 3 Pitkä matematiikka (LOPS21) Geometria
  Moodi 4 Pitkä matematiikka (LOPS21) Analyyttinen geometria ja vektorit
  Moodi 5 Pitkä matematiikka (LOPS21) Funktiot ja yhtälöt 2
  Moodi 6 Pitkä matematiikka (LOPS21) Derivaatta
  Moodi 7 Pitkä matematiikka (LOPS21) Integraalilaskenta
  Moodi 8 Pitkä matematiikka (LOPS21) Tilastot ja todennäköisyys
  Moodi 9 Pitkä matematiikka (LOPS21) Talousmatematiikka
  Moodi 11 Pitkä matematiikka (LOPS21) Algoritmit ja lukuteoria

  Mooli LOPS2021 - Otava

  Mooli 1-2 (LOPS21)
  Mooli 3 (LOPS21) Molekyylit ja mallit
  Mooli 4 (LOPS21) Kemiallinen reaktio
  Mooli 5 (LOPS21) Kemiallinen energia ja kiertotalous

  New Insights LOPS2021 - Otava

  New Insights 1-2 (LOPS21)
  New Insights 3 (LOPS21)
  New Insights 4 (LOPS21)
  New Insights 5 (LOPS21)

  Nos vemos! LOPS2021 - Otava

  Nos vemos! 1 (LOPS21)
  Nos vemos! 2 (LOPS21)
  Nos vemos! 3 (LOPS21)
  Nos vemos! 4 (LOPS21)

  Oivallus LOPS2021 - Otava

  Oivallus 1 (LOPS21) Toimiva ja oppiva ihminen
  Oivallus 2 (LOPS21) Kehittyvä ihminen
  Oivallus 3 (LOPS21) Tietoa käsittelevä ihminen
  Oivallus 4 (LOPS21) Tunteet ja mielenterveys

  On Track LOPS2021 - Sanoma Pro

  On Track 1 (LOPS21)
  On Track 2 (LOPS21)
  On Track 3 (LOPS21)

  Opus LOPS2021 - Edita

  Opus 1 (LOPS21) Ihminen, ympäristö ja historia
  Opus 2 (LOPS21) Kansainväliset suhteet
  Opus 3 (LOPS21) Itsenäisen Suomen historia
  Opus 4 (LOPS21) Eurooppalainen ihminen
  Opus 5 (LOPS21) Ruotsin itämaasta Suomeksi

  Plan D LOPS2021 - Sanoma Pro

  Plan D 1-2 (LOPS21)
  Plan D 3 (LOPS21)

  Ponjatno! LOPS2021 - Otava

  Ponjatno! 1-3 (LOPS21)
  Ponjatno! 4-6 (LOPS21)

  Precis LOPS2021 - Sanoma Pro

  Precis 1 (LOPS21)
  Precis 2 (LOPS21)
  Precis 3 (LOPS21)

  Quest LOPS2021 - Edita

  Quest 1-2 (LOPS21)
  Quest 3 (LOPS21)
  Quest 4 (LOPS21)
  Quest 5 (LOPS21)

  Sidos LOPS2021 - Sanoma Pro

  Sidos 1 (LOPS21) Kemia ja minä
  Sidos 2 (LOPS21) Kemia ja kestävä tulevaisuus
  Sidos 3 (LOPS21) Molekyylit ja mallit
  Sidos 4 (LOPS21) Kemiallinen reaktio

  Skeema LOPS2021 - Edita

  Skeema 1 (LOPS21) Toimiva ja oppiva ihminen
  Skeema 2 (LOPS21) Kehittyvä ihminen
  Skeema 3 (LOPS21) Tietoa käsittelevä ihminen
  Skeema 4 (LOPS21) Tunteet ja mielenterveys
  Skeema 5 (LOPS21) Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

  Särmä LOPS2021 - Otava

  Särmä (LOPS21) tietokirja
  Särmä: tehtävät 1 (LOPS21)
  Särmä: tehtävät 2-3 (LOPS21)
  Särmä: tehtävät 4 (LOPS21)
  Särmä: tehtävät 5 (LOPS21)
  Särmä: tehtävät 6-7 (LOPS21)
  Särmä: tehtävät 8 (LOPS21)

  Terve LOPS2021 - Sanoma Pro

  Terve 1 (LOPS21) Terveys voimavarana
  Terve 2 (LOPS21) Terveys ja ympäristö

  Uusi Arkki LOPS2021 - Edita

  Uusi Arkki 1 (LOPS21) Uskonto ilmiönä -juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
  Uusi Arkki 2 (LOPS21) Maailmanlaajuinen kristinusko
  Uusi Arkki 3 (LOPS21) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
  Uusi Arkki 4 (LOPS21) Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa

  Uutishuone LOPS2021 - Sanoma Pro

  Uutishuone 1 Tekstit (LOPS21) Suomalainen yhteiskunta
  Uutishuone 2 Tekstit (LOPS21) Taloustieto
  Uutishuone 3 Tekstit (LOPS21) Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

  Verso LOPS2021 - Sanoma Pro

  Verso 1 (LOPS21) Uskonto ilmiönä - juutalaisuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
  Verso 2 (LOPS21) Maailmanlaajuinen kristinusko
  Verso 3 (LOPS21) Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

  Vipu LOPS2021 - Otava

  Vipu 1-2 (LOPS21)
  Vipu 3 (LOPS21) Energia ja lämpö
  Vipu 4 (LOPS21) Voima ja liike
  Vipu 5 (LOPS21) Jaksollinen liike ja aallot
  Vipu 6 (LOPS21) Sähkö

  Yhteinen matematiikka LOPS2021 - Edita

  Kaari MAY1 (LOPS21) Luvut ja yhtälöt

  Yhteinen matematiikka LOPS2021 - Otava

  MAY1 (LOPS21) Luvut ja yhtälöt

  Yhteinen matematiikka LOPS2021 - Sanoma Pro

  Unioni MAY1 (LOPS21) Luvut ja yhtälöt

  Ääni LOPS2021 - Edita

  Ääni (LOPS21) Kielenhuolto
  Ääni 1 (LOPS21) Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
  Ääni 2 (LOPS21) Kieli- ja tekstitietoisuus
  Ääni 3 (LOPS21) Vuorovaikutus 1
  Ääni 4 (LOPS21) Kirjallisuus 1
  Ääni 5 (LOPS21) Tekstien tulkinta 1
  Ääni 6 (LOPS21) Kirjoittaminen
  Ääni 7 (LOPS21) Vuorovaikutus 2