Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net -
Hanki oppikirjat fiksusti
Ostoskoriin
Lång matematik /

Ma Lång - Schildts & Söderströms

Ma2 Lång: Polynomfunktioner och polynomekvationer (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma3 Lång: Geometri (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

16,90 €

Käytetty

Sininen

22,60 €
Ma4 Lång: Vektorer (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma5 Lång: Analytisk geometri (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma6 Lång: Derivatan (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma7 Lång: Trigonometriska funktioner (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma8 Lång: Rot- och logaritmfunktioner (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma9 Lång: Integralkalkyl (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma10 Lång: Sannolikhet och statistik (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma11 Lång: Talteori och bevis (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma12 Lång: Algoritmer i matematiken (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma13 Lång: Fortsättningskurs i differantial- och integralkalkyl (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €

Maol - Otava

MAOLs tabeller: Matematik, fysik, kemi (GLP 2016) (förnyad årets 2020 upplaga)

Käytetty

Vihreä

17,10 €

Käytetty

Sininen

22,90 €
(gammal upplaga) MAOLs tabeller: Matematik, fysik, kemi (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

8,90 €

Käytetty

Sininen

11,50 €