Hanki oppikirjat fiksusti
Ostoskoriin
Svenska gymnasieböcker /

Vi säljer begagnade och nya svenskspråkiga gymnasieböcker via webben och i affären på Kalevagatan i Helsingfors. Snabb leverans via nätbutiken!
Vi köper gärna dina begagnade läroböcker - sälj dem åt oss enkelt via webben eller i våra affärer. Be om en offer här!

Coda - Schildts & Söderströms

Coda 1: Musiken och jag (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,90 €
Coda 2: Ett flerstämmigt Finland (GLP 2016)

Käytetty

Sininen

23,90 €

Fys för gymnasiet - Schildts & Söderströms

Fy1: Fysik som naturvetenskap (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,90 €
Fy2: Värme (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,90 €
Fy3: Elektricitet (GLP 2016)
Fy5: Periodisk rörelse och vågor (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,90 €
Fy6: Elektromagnetism (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,90 €

Käytetty

Sininen

29,20 €
Fy7: Materia och strålning (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,90 €

Käytetty

Sininen

29,20 €

Geos - Schildts & Söderströms

Geos 1: En värld i förändring (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,80 €
Geos 2: Den blå planeten (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,80 €
Geos 3: En gemensam värld (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,80 €

Hi för gymnasiet - Schildts & Söderströms

Hi1: Civilisation - världen i förändring (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €

Käytetty

Sininen

24,80 €
Hi2: En värld - internationella relationer (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €

Käytetty

Sininen

24,80 €
Hi4: Kulturspår (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,40 €

Käytetty

Sininen

23,20 €
Hi5: Österland - Finland före 1809 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,90 €

Käytetty

Sininen

25,40 €
Hi6: Kulturmöten (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,40 €

Käytetty

Sininen

23,20 €

Insights Engelska - Otava

Insights 1 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €
Insights 2 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €
Insights 3 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Käytetty

Sininen

26,70 €
Insights 4 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Käytetty

Sininen

26,70 €
Insights 5 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Käytetty

Sininen

26,70 €
Insights 6 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Käytetty

Sininen

26,70 €
Insights 7 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Käytetty

Sininen

26,70 €
Insights 8 Engelska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

19,10 €

Insikt - Otava

Insikt 1: psykologi för gymnasiet (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,10 €

Käytetty

Sininen

28,10 €
Insikt 2: psykologi för gymnasiet (GLP 2016)
Insikt 3: psykologi för gymnasiet (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,10 €

Käytetty

Sininen

28,10 €
Insikt 4: psykologi för gymnasiet (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,10 €

Käytetty

Sininen

28,10 €
Insikt 5: psykologi för gymnasiet (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,10 €

Käytetty

Sininen

28,10 €

J’aime franska - Otava

J’aime 1 franska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

29,20 €

Käytetty

Sininen

40,90 €
J’aime 2 franska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

29,20 €
J’aime 3 franska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

29,20 €

Käytetty

Sininen

40,90 €
J’aime 4 franska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

29,20 €

Käytetty

Sininen

40,90 €

Ke för gymnasiet - Schildts & Söderströms

Ke1: Kemi överallt (GLP 2016)
Ke2: Människans kemi och kemin i livsmiljön (GLP 2016)
Ke3: Reaktioner och energi (GLP 2016)

Korall - Otava

Korall 1: Livet och evolutionen (GLP 2016)
Korall 2: Ekologi och miljö (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,30 €

Käytetty

Sininen

28,90 €
Korall 3: Cellen och ärftligheten (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,30 €

Käytetty

Sininen

28,90 €
Korall 4: Människans biologi (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,30 €

Käytetty

Sininen

28,90 €
Korall 5: Biologins tillämpningar (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,30 €

Käytetty

Sininen

28,90 €

Ma Kort - Schildts & Söderströms

Ma2 Kort: Uttryck och ekvationer (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €
Ma3 Kort: Geometri (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €
Ma4 Kort: Matematiska modeller (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €

Käytetty

Sininen

19,90 €
Ma5 Kort: Statisitik och sannolikhet (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €

Käytetty

Sininen

19,90 €
Ma6 Kort: Ekonomisk matematik (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €

Käytetty

Sininen

19,90 €
Ma7 Kort: Matematisk analys (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €

Käytetty

Sininen

19,90 €
Ma8 Kort: Statistik och sannolikhet II (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,90 €

Käytetty

Sininen

19,90 €

Ma Lång - Schildts & Söderströms

Ma2 Lång: Polynomfunktioner och polynomekvationer (GLP 2016)
Ma3 Lång: Geometri (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

16,90 €
Ma4 Lång: Vektorer (GLP 2016)
Ma5 Lång: Analytisk geometri (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma6 Lång: Derivatan (GLP 2016)
Ma7 Lång: Trigonometriska funktioner (GLP 2016)
Ma8 Lång: Rot- och logaritmfunktioner (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma9 Lång: Integralkalkyl (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma10 Lång: Sannolikhet och statistik (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Käytetty

Sininen

19,20 €
Ma11 Lång: Talteori och bevis (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma12 Lång: Algoritmer i matematiken (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €
Ma13 Lång: Fortsättningskurs i differantial- och integralkalkyl (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,40 €

Ma1 Gemensam - Schildts & Söderströms

Ma1 Gemensam: Tal och talföljder (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

13,20 €

Magazin.de tyska - Otava

Magazin.de 1 tyska (GLP 2016)
Magazin.de 2 tyska (GLP 2016)
Magazin.de 3 tyska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,50 €
Magazin.de 4 tyska (GLP 2016)
Magazin.de 5 tyska (GLP 2016)
Magazin.de 6 tyska (GLP 2016)

Käytetty

Sininen

25,90 €

Mol - Otava

Mol 1: Kemi överallt (GLP 2016) (förnyad årets 2018 upplaga)

Käytetty

Sininen

28,80 €
Mol 2: Människans kemi och kemin i livsmiljön (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,20 €

Käytetty

Sininen

28,80 €
Mol 3: Reaktioner och energi (GLP 2016)

Käytetty

Sininen

28,80 €
Mol 4: Material och teknologi (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,20 €
Mol 5: Reaktioner och jämvikt (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,20 €

Käytetty

Sininen

28,80 €
Mol Repetition (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

22,20 €

Käytetty

Sininen

28,80 €

New Profiles - Schildts & Söderströms

New Profiles 1 (GLP 2016)
New Profiles 2 (GLP 2016)
New Profiles 3 (GLP 2016)
New Profiles 4 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,30 €

Käytetty

Sininen

24,40 €
New Profiles 5 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,30 €

Käytetty

Sininen

24,40 €
New Profiles 6 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,30 €

Käytetty

Sininen

24,40 €

Nos vemos! spanska - Otava

Nos vemos! Curso 1 spanska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,50 €

Käytetty

Sininen

25,90 €
Nos vemos! Curso 2 spanska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,50 €

Käytetty

Sininen

25,90 €
Nos vemos! Curso 3 spanska (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,50 €

Käytetty

Sininen

25,90 €

Otavas matematik - Otava

Otavas matematik - MAG1: Tal och talföljder (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

14,70 €

Ovi auki - Schildts & Söderströms

Ovi auki 1 (GLP 2016)
Ovi auki 2 (GLP 2016)

Käytetty

Sininen

20,50 €
Ovi auki 3 (GLP 2016)
Ovi auki 4 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

15,40 €

Käytetty

Sininen

20,50 €
Ovi auki 5 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

15,40 €

Käytetty

Sininen

20,50 €
Ovi auki 6 (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

15,40 €

Käytetty

Sininen

20,50 €

Puls - Otava

Puls 1: Hälsans byggstenar (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,40 €
Puls 2: Människan, miljön och hälsan (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,40 €

Käytetty

Sininen

28,50 €
Puls 3: Hälsa och forskning (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,40 €

Käytetty

Sininen

28,50 €

Re för gymnasiet - Schildts & Söderströms

Re1: Religionens mångfald (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €

Käytetty

Sininen

24,80 €
Re2: Kristendomens mångfald (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €
Re3: Religioner i vår värld (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €

Käytetty

Sininen

24,80 €
Re4: Religioner i Finland (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,60 €

Käytetty

Sininen

24,80 €

Samhällslära - Schildts & Söderströms

SL1: Aktivt medborgarskap (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,10 €

Käytetty

Sininen

22,90 €
SL1: Samhället (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,40 €
SL2: Ekonomin (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,60 €

Käytetty

Sininen

23,50 €

Uusi

36,10 €
SL3: Integration - Finland, Europa och världen i förändring (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

16,90 €

Käytetty

Sininen

22,50 €
SL4: Lag och rätt (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

17,80 €

Käytetty

Sininen

23,80 €

Sekalaiset kirjat: Äidinkieli - Schildts & Söderströms

Sanasampo

Käytetty

Vihreä

11,40 €

Sinne - Schildts & Söderströms

Sinne 1: Psykisk aktivitet och lärande (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,90 €

Käytetty

Sininen

25,30 €
Sinne 2: Människan utveckling (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

18,90 €

Käytetty

Sininen

25,30 €

Stilisten - Schildts & Söderströms

Stilisten (GLP 2016)

Zenit - Otava

Zenit 1: En värld i förändring (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,30 €
Zenit 2: Den blå planeten (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,30 €

Käytetty

Sininen

28,40 €
Zenit 3: En gemensam värld (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,30 €

Käytetty

Sininen

28,40 €
Zenit 4: Geomedia (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

21,30 €

Käytetty

Sininen

28,40 €

Öppna frågor - Schildts & Söderströms

Öppna frågor 1: Introduktion till filofiskt tänkande (GLP 2016)
Öppna frågor 2: Etik (GLP 2016)

Käytetty

Vihreä

15,90 €