Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net
Pääsykoekirjat /

Meiltä löydät kattavan valikoiman suomenkielisiä pääsykoekirjoja. Valikon kautta voit tutustua saatavilla oleviin pääsykoekirjoihin yliopiston tai ainekokonaisuuden mukaan. NOPEA TOIMITUS!

Tilaa samalla kätevästi opiskelutarvikkeet. Klikkaa opiskelutarvikeostoksille tästä!

Ajattele, filosofoi

Käytetty

33,80 €
Ajatusten lähteillä: aatteiden ja oppien historiaa

Käytetty

25,90 €
Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

29,90 €
Akvaviitti

Käytetty

21,90 €
Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

91,10 €
Aristoteleen runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille

Käytetty

15,80 €
Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015

Käytetty

22,20 €
Arjen sosiaalipsykologia

Käytetty

38,90 €
Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus

Käytetty

18,70 €
Askel kulttuurien tutkimukseen

Käytetty

35,30 €
Augustinus

Käytetty

20,20 €
Auttava kohtaaminen 1

Käytetty

29,50 €
Avain kansantaloustieteeseen

Käytetty

40,70 €
Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen

Käytetty

31,50 €
Baltian historia (pokkari)

Käytetty

10,70 €
Biokemian ja solubiologian perusteet (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

55,80 €
Casio Petite FX (LC-401 LV) sininen peruskoululaskin (sallittu lääketieteen pääsykokeissa)

Käytetty

12,90 €
Casio Petite FX (LC-401 LV) vaaleanpunainen peruskoululaskin (sallittu lääketieteen pääsykokeissa)

Käytetty

12,90 €
Casio SL-450S peruskoululaskin (sallittu lääketieteen pääsykokeessa)

Käytetty

11,90 €
Demokratian arvo: teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet

Käytetty

20,90 €
Det osynliga barnet och andra berättelser

Käytetty

19,50 €
Didaktiikan perusteet

Käytetty

33,40 €
Edistyksen luvattu maailma. Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851-1915

Käytetty

16,80 €
Eksotisoidut esineet ja avartuva maailma: Euroopan ulkopuoliset kulttuurit näytteillä Suomessa 1870–1910-luvuilla

Käytetty

22,50 €
Elinvoimaa yhteisöstä. Sosiaalinen pääoma ja terveys.

Käytetty

21,60 €
Elokuva uskonnon peilinä: uskontotieteellisiä tarkennuksia länsimaiseen populaarielokuvaan

Käytetty

27,70 €
Epione Kemia 2018

Käytetty

62,90 €
Epione Kokeet kotona 2018

Käytetty

62,90 €
Epionen Biologia 2019

Käytetty

68,10 €
Epionen Fysiikka 2016

Käytetty

43,60 €
Epionen Fysiikka 2019

Käytetty

68,10 €
Epionen Kemia 2016

Käytetty

43,60 €
Epionen Kemia 2019

Käytetty

68,10 €
Epionen Kokeet kotona ja aineistovastaaminen 2016

Käytetty

43,60 €
Epionen Kokeet kotona ja aineistovastaaminen 2019

Käytetty

68,10 €
Etiikan teorioita

Käytetty

20,90 €
Etiikka hoitotyössä (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

43,30 €
Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin

Käytetty

22,30 €
Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille

Käytetty

28,80 €
Galtbystä länteen

Käytetty

3,60 €
Gerontologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

61,20 €
Governance: Uuden hallintatavan jäsentyminen

Käytetty

39,70 €
Hoitotiede

Käytetty

39,60 €
Hyvinvoinnin uusi politiikka: johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin

Käytetty

35,60 €
Häpeä vähän!: kriittisiä tutkimuksia häpeästä

Käytetty

25,40 €
Ihminen: Fysiologia ja anatomia

Käytetty

102,10 €
Ihmisen fysiologia

Käytetty

102,10 €
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Käytetty

25,90 €
Ihmisen jumalat - johdatus uskontotieteeseen (uudistettu. v. 2013 painos)

Käytetty

19,60 €
Ihmisen psykologinen kehitys

Käytetty

35,30 €
Ihmistieteet ja filosofia

Käytetty

21,60 €
Introduction aux etudes francaises: Langue et societe

Käytetty

38,30 €
Irakin Purkkajeesus

Käytetty

19,70 €
Islam, hallinta ja turvallisuus

Käytetty

29,30 €
Itä-Eurooppa matkalla länteen: itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin historiaa ja politiikkaa

Käytetty

27,40 €
Jazzmusiikin harmonia

Käytetty

22,30 €
Johdatus Euroopan integraation historiaan ja eurooppaoikeuteen

Käytetty

26,10 €
Johdatus arkeologiaan

Käytetty

28,10 €
Johdatus kielitieteeseen

Käytetty

41,10 €
Johdatus kirjallisuusanalyysiin

Käytetty

23,40 €
Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä
Johdatus puheviestinnän teorioihin

Käytetty

20,60 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

35,90 €
Johdatus sosiologiaan: Käsitteitä ja näkökulmia
Johdatus sosiologian perusteisiin

Käytetty

27,40 €
Johdatus taiteenfilosofiaan

Käytetty

27,40 €
Johdatus teatteriin

Käytetty

14,80 €
Johdatus tilastotieteeseen: kuvailu, mallit ja päättely

Käytetty

35,90 €
Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen

Käytetty

35,90 €
Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa

Käytetty

20,30 €
Jumalan vihan ruoska: Suuri nälänhätä Suomessa 1695-1697

Käytetty

15,30 €
Kameli neulansilmästä – Jeesuksen vertaukset puhtaalta pöydältä

Käytetty

17,20 €
Kanelipuodit ja muita kertomuksia

Käytetty

14,30 €
Kansanterveystiede (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

41,10 €
Kapeneeko kuilu? : tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa 2007-2010

Käytetty

16,60 €
Karhunkieli: pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen

Käytetty

15,90 €
Kasvatuspsykologia

Käytetty

35,30 €
Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt: paradigmat katosivat, mitä jäljellä?

Käytetty

32,80 €
Katseen voima: Kohti visuaalista lukutaitoa

Käytetty

22,30 €
Kehityksen tutkimus: johdatus perusteisiin

Käytetty

27,40 €
Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin

Käytetty

25,90 €
Keijujen kuningas ja musta Akhilleus: myytit modernissa kirjallisuudessa

Käytetty

15,90 €
Kenen aika?: esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta

Käytetty

34,80 €
Kielemme kohtalo

Käytetty

22,90 €
Kielestä kiinni

Käytetty

13,10 €
Kielitieteellisen analyysin harjoituksia

Käytetty

20,90 €
Kielitieteen perusteet

Käytetty

13,10 €
Kieltä kohti

Käytetty

29,70 €
Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä

Käytetty

15,90 €
Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa

Käytetty

29,80 €
Kissani Jugoslavia

Käytetty

6,60 €
Kohtaamisia: kirjoituksia uskonnosta, arjesta ja monikulttuurisuudesta

Käytetty

32,20 €
Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita

Käytetty

25,90 €
Kriisi ja viestintä: Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa

Käytetty

22,00 €
Kristillisen uskon perusteet

Käytetty

35,20 €
Kristitty maailma: kristinuskon globaali historia

Käytetty

27,90 €
Kuinka tehdä taidehistoriaa?

Käytetty

31,60 €
Kun kyyhkyset katosivat

Käytetty

16,40 €
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät: harjoituskirja

Käytetty

33,40 €
Käyttökielioppi

Käytetty

16,60 €
Käännetyt maailmat. Johdatus käännösviestintään

Käytetty

24,50 €
Kääntämisen tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen

Käytetty

33,80 €
Laadullinen terveystutkimus

Käytetty

37,40 €
Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja

Käytetty

13,90 €
Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla

Käytetty

25,90 €
Laskentatoimi ja rahoitus
Lentävä hevonen: Välineitä runoanalyysiin

Käytetty

22,30 €
Liiketoimintaosaaminen: Menestyvän yritystoiminnan perusta (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

41,30 €
Liikkuva maailma

Käytetty

24,50 €
Liikunnan areenat: yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta

Käytetty

33,60 €
Lissabonin piirityksen kirjuri

Käytetty

20,90 €
Luonnon laki

Käytetty

3,50 €
Luovuutta, motivaatiota, tunteita: Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia

Käytetty

20,20 €
Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa

Käytetty

16,80 €
Maailma: aloittelijan opas

Käytetty

27,40 €
Maailman tila 2013: Onko jo liian myöhäistä?

Käytetty

25,90 €
Maailman ympäristöhistoria

Käytetty

24,80 €
Maailmankansalaisen uskonto

Käytetty

13,50 €
Markkinoinnin johtamisen perusteet

Käytetty

39,70 €
Matala valta

Käytetty

23,40 €
Matkailun maailma: Kansainvälisen matkailun maantiede

Käytetty

47,50 €
Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa?

Käytetty

21,90 €
Media markkinoilla: johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen

Käytetty

24,10 €
Mediaa käsittämässä

Käytetty

21,20 €
Median rituaalit: johdatus media-antropologiaan

Käytetty

26,60 €
Mediayhteiskunta

Käytetty

23,80 €
Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet

Käytetty

36,00 €
Menneen ja tulevan välillä : 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja

Käytetty

22,90 €
Mielenterveyden psykologia

Käytetty

37,40 €
Mitä on kulttuuriperintö?

Käytetty

22,50 €
Modernin tieteen synty Euroopassa

Käytetty

27,40 €
Moniulotteinen etnografia

Käytetty

26,40 €
Mozhno i grammatika!: Venäjän kielioppi

Käytetty

26,90 €
Musiikki ja humanismi

Käytetty

39,60 €
Musiikki kulttuurina

Käytetty

35,60 €
Nenä ja muut pietarilaisnovellit

Käytetty

20,20 €
Nikomakhoksen etiikka (v. 2014 painos)

Käytetty

20,20 €
Näkökulmia byrokratiaan

Käytetty

56,70 €
Näkökulmia hallintotieteisiin

Käytetty

31,70 €
Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen

Käytetty

39,70 €
Näkökulmia kehityspsykologiaan: Kehitys kontekstissaan

Käytetty

35,10 €
Oikeudellisen riskienhallinnan perusteita

Käytetty

26,10 €
Olennainen sosiaalityössä

Käytetty

25,90 €
Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla

Käytetty

33,40 €
Oppi rakkaudesta

Käytetty

22,90 €
Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Käytetty

40,70 €
Organisaatioteoriat

Käytetty

47,60 €
Ote informaatiosta: johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan

Käytetty

34,20 €
Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena
Pelit ja kentät: kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta

Käytetty

26,90 €
Philologia classica: lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja

Käytetty

24,10 €
Pilvenpiirtäjäkysymys

Käytetty

23,20 €
Platon: Valtio

Käytetty

7,90 €
Poikakirja

Käytetty

5,10 €
Politiikan muutos

Käytetty

25,20 €
Populaarimusiikin tutkimus

Käytetty

24,50 €
Postindividualistinen romaani

Käytetty

22,50 €
Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa

Käytetty

38,30 €
Psykologian tutkimustyöopas

Käytetty

15,40 €
Puhuva ihminen: puhetieteiden perusteet

Käytetty

41,30 €
Pääsykoeopas

Käytetty

14,90 €
Pääsyopas insinöörikoulutukseen 2017

Käytetty

38,30 €
Pääsyopas insinöörikoulutukseen 2018

Käytetty

40,60 €
Rajanaapuri

Käytetty

6,40 €
Rauha: Ajatusten ja liikkeiden historia

Käytetty

25,90 €
Ravitsemustiede

Käytetty

75,60 €
Rekonstruktio

Käytetty

13,40 €
Romaanin historian ja teorian kytköksiä

Käytetty

23,40 €
Rutto ja rukous: Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa

Käytetty

24,50 €
Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide

Käytetty

36,90 €
Saamenmaa: kulttuuritieteellisiä näkökulmia

Käytetty

13,90 €
Samalta viivalta 5: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2011

Käytetty

24,10 €
Samalta viivalta 6: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2012

Käytetty

13,10 €
Samalta viivalta 7: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2013

Käytetty

13,10 €
Samalta viivalta 8: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2014

Käytetty

13,10 €
Samalta viivalta 9: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2015

Käytetty

13,10 €
Samalta viivalta 10: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2016

Käytetty

27,30 €

Uusi

37,60 €
Samalta viivalta 11: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2017

Käytetty

27,70 €
Samalta viivalta 12: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2018

Käytetty

21,20 €
Sisäänkäyntejä Raamattuun. Tulkitsijan kirja

Käytetty

25,10 €
Sosiaalinen politiikka

Käytetty

41,20 €
Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat

Käytetty

23,80 €
Sosiaalivakuutus

Käytetty

51,60 €
Sosiologia

Käytetty

41,20 €
Stratmark 2: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset
Sudenveri

Käytetty

16,60 €
Suomalainen herätys: herätyskristillisyyden historia nälkävuosista Nokia-Missioon

Käytetty

27,90 €
Suomalainen kansanperinne

Käytetty

13,90 €
Suomalainen yhteiskunta

Käytetty

39,00 €
Suomalaisten hyvinvointi 2010

Käytetty

24,80 €
Suomen kieli - who cares?

Käytetty

29,10 €
Suomen kielioppi

Käytetty

11,90 €
Suomen kielioppia ulkomaalaisille

Käytetty

30,90 €
Suomen peruskielioppi

Käytetty

21,50 €
Suomen teatteri ja draama

Käytetty

21,70 €
Suomi sodan jälkeen: Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-1949

Käytetty

24,10 €
Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: peruskäsitteet ja pääsuuntaukset

Käytetty

27,40 €
TELE-VISIOITA: Mediakulttuurin muuttuvat muodot

Käytetty

25,90 €
Taide, kokemus ja maailma: risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen

Käytetty

28,40 €
Taidekritiikin perusteet

Käytetty

25,90 €
Taloustiede

Käytetty

41,10 €
Taloustieteen oppikirja (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

44,60 €
Tasa-arvo ja hyvinvointi

Käytetty

24,70 €
Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2010-luvulle

Käytetty

19,20 €
Teollisuustalous

Käytetty

64,20 €
Teologia. Johdatus tutkimukseen

Käytetty

24,80 €
Terveyden edistäminen esimerkein: Käsitteitä ja selityksia

Käytetty

15,80 €
Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena

Käytetty

18,70 €
Terveyden eriarvoisuus Suomessa - sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005

Käytetty

36,00 €
Terveydenhuollon muutokset

Käytetty

54,10 €
Terveysliikunta

Käytetty

41,20 €
Tieteen ja uskonnon dialogi

Käytetty

20,10 €
Tietoteoria

Käytetty

20,90 €
Tilastolliset menetelmät

Käytetty

44,70 €
Tilastollisten menetelmien perusteet

Käytetty

49,70 €
Tilastotieteen perusteet

Käytetty

26,70 €
Tilinpäätösanalyysi

Käytetty

53,30 €
Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta

Käytetty

20,90 €
Tutki ja kehitä

Käytetty

32,40 €
Tutki ja kirjoita

Käytetty

34,50 €
Tutkijat kentällä

Käytetty

18,70 €
Tutkimuksen voimasanat

Käytetty

41,20 €
Tutkimus hoitotieteessä (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

41,20 €
Täydellinen paisti

Käytetty

20,40 €
Uskontotieteen maastot ja kartat

Käytetty

22,50 €
Uusi antiikin historia

Käytetty

19,90 €
Valheet

Käytetty

14,90 €
Vastavuoroinen sosiaalityö

Käytetty

25,90 €
Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin.

Käytetty

36,40 €
Viinan voima. Suomalaisen juomisen kulttuuriset mallit

Käytetty

17,80 €
Visuaalinen kulttuuri: teoriaa ja metodeja kuvien tulkitsijalle

Käytetty

20,90 €
Vita activa - ihmisenä olemisen ehdot

Käytetty

10,80 €
Välittäjät - vastuullisen viestinnän tulevaisuus

Käytetty

23,40 €
Yleinen kielitiede

Käytetty

24,50 €
Yrityksen taloushallinto tänään

Käytetty

34,70 €
Yritysjohdon taloustiede: Yritykset taloudessa ja taloustieteessä (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

38,20 €
(vanha v. 2012 painos) Maailma muuttuu: muuttuuko maatalous?

Käytetty

50,90 €
Empiria 1: Fysiikka luonnontieteenä (vanha ops)
Koulun biologia 1-2 (vanha ops)
Äidinkieli ja kirjallisuus: Käsikirja (vanha ops)

Uusi

58,40 €