Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net
Sosiaali- ja terveysala /
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä

Käytetty

28,10 €
Akuuttihoidon lääkkeet

Käytetty

39,60 €
Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa

Käytetty

24,10 €
Ammattimatikka: Käsikirja

Käytetty

26,40 €
Ammattimatikka: Terveys
Ammattina lähihoitaja: Opas yhteiskuntaan
Ammattina sosionomi

Käytetty

37,40 €
Ammattiäikkä
Ammattiäikkä harjoitukset: Hyvinvointi
Anatomia ja fysiologia: Tehtäväkirja

Käytetty

29,50 €
Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

91,10 €
Annos oivallusta: Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi

Käytetty

32,30 €
Arjen sosiaalipsykologia

Käytetty

38,90 €
Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Käytetty

35,40 €
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Käytetty

25,90 €
Asiakkuus sosiaalityössä

Käytetty

26,30 €
Autismin kirjo ja kuntoutus

Käytetty

33,80 €
Avain ravitsemukseen

Käytetty

21,10 €
Care for Life: Englantia lähihoitajille

Käytetty

33,80 €
Dear Patient: English for Nursing

Käytetty

35,60 €
Elämä koettelee, tuki kannattelee: sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa

Käytetty

25,20 €
Ensihoidon perusteet

Käytetty

84,80 €
Ensihoidon taskuopas 2010

Käytetty

39,00 €
Ensihoidon taskuopas 2015

Käytetty

49,20 €
Ensihoito (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

77,10 €
Ensihoito-opas

Käytetty

48,90 €
Erikoistu vanhustyöhön: Osaamista hyvään arkeen

Käytetty

43,30 €
Esteistä mahdollisuuksiin: Vammaistyön perusteet

Käytetty

46,30 €
Etiikka hoitotyössä (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

43,30 €
Expert: English for Practical Nurses

Käytetty

29,70 €
Farmakologia ja toksikologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

85,10 €

Uusi

118,10 €
Flexsocial: Svenska för högskolor

Käytetty

31,00 €
Flexvård: Svenska för högskolor

Käytetty

31,00 €
Fysioterapeutin käsikirja

Käytetty

61,90 €
Fysioterapia

Käytetty

44,60 €
Gerontologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

61,20 €
Get Better: English for Practical Nurses
Haavanhoidon periaatteet

Käytetty

57,90 €
Haavanhoidon periaatteet (uudistettu v. 2018 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 11/2018)

Käytetty

57,90 €

Uusi

79,40 €
Healthy English

Käytetty

32,30 €
Helmitaulu: Hoitajan matematiikka (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

34,60 €
Hieronnan käsikirja

Käytetty

45,40 €
Hoida ja kirjaa (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

77,80 €
Hoidanko oikein?: Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä

Käytetty

32,40 €
Hoidetaan suomeksi

Käytetty

32,30 €
Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Käytetty

33,60 €
Hoitamalla hyvää oloa (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

53,30 €
Hoitava hieronta

Käytetty

36,70 €
Hoito ja huolenpito

Käytetty

50,00 €
Hoito- ja huolenpitotyön sanasto

Käytetty

16,50 €
Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

43,10 €
Hoitona lääke
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Käytetty

88,20 €
Hoitotiede

Käytetty

39,60 €
Hoitotieteen perusteet

Käytetty

34,10 €
Hoitotyö kotona

Käytetty

31,20 €
Hoitotyön etiikka

Käytetty

37,40 €
Hoitotyön osaaminen
Hoitotyön perusteet

Käytetty

43,40 €
Hoitotyön suomea: Toiminnallisia harjoituksia hoitoalan S2-opetukseen

Käytetty

43,20 €
Hoitotyön taidot ja toiminnot (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

45,60 €
Huumetyö

Käytetty

23,90 €
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Käytetty

44,60 €
Hyvinvointialan viestintä

Käytetty

40,30 €
Ihan lähellä: Työelämän suomea lähihoitajille

Käytetty

28,20 €
Ihminen mielessä: Psykologian perusteet lähihoitajalle

Käytetty

29,90 €
Ihminen: Fysiologia ja anatomia

Käytetty

102,10 €
Ihmisen fysiologia

Käytetty

102,10 €
Ihmisen fysiologia ja anatomia

Käytetty

101,40 €
Ihmisen hyvä: Etiikka lähihoitotyössä

Käytetty

31,60 €
Ihmisen ravitsemus

Käytetty

35,40 €
Ihmiskehon anatomiaa: Opiskelukirja

Käytetty

40,40 €
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Käytetty

41,20 €
Imetysohjaus

Käytetty

36,60 €
Johdatus sosiaalioikeuteen

Käytetty

56,90 €
Johdatus sosiaalipsykologiaan (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

35,90 €
Johtaminen sosiaalialalla

Käytetty

24,50 €
Kansanterveystiede (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

41,10 €
Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa

Käytetty

24,50 €
Kasvatuspsykologia

Käytetty

35,30 €
Kasvatussosiologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

35,30 €
Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

Käytetty

28,10 €
Kasvun aika (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

37,40 €
Kasvun ja hoidon osaaja

Käytetty

42,60 €
Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Käytetty

41,00 €
Kehittyvä kotihoito (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

35,30 €
Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen

Käytetty

33,80 €
Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen
Kehitysvammaisuus

Käytetty

44,10 €
Keho: Anatomia ja fysiologia (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

51,80 €
Kivun hoitotyö

Käytetty

35,60 €
Kliininen hoitotyö: sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoidon perusta (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

65,40 €
Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa

Käytetty

35,60 €
Kliiniset laboratorionäytteet - opas näytteiden ottoa varten

Käytetty

36,90 €
Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja

Käytetty

26,30 €
Koulunkäynninohjaajan käsikirja (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

37,40 €
Kuntouttava lähihoito (uudistettu v. 2013 painos)
Kuntoutuksella toimintakykyä
Kuntoutuminen

Käytetty

73,40 €
Kuntoutumisen mahdollisuudet (uudistettu painos)

Käytetty

42,60 €
Kuntoutumisen tukeminen
Kuntoutus

Käytetty

84,50 €
Kuolevan hyvä hoito

Käytetty

38,90 €
Kuuntele minua: Mielenterveystyön käytännön menetelmiä

Käytetty

38,30 €
Kuuri loppuun!: Lääkeneuvonnan opas

Käytetty

43,60 €
Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja (Arbetshäfte för barnmorskestuderande student, Midwifes workbook)

Käytetty

18,90 €
Kätilötyö: Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

70,60 €
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät

Käytetty

49,60 €
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät: harjoituskirja

Käytetty

33,40 €
Käytännön lihashuolto: warm up, cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus

Käytetty

60,40 €
Käytännön mielenterveystyö (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

34,60 €
Lapsen aika
Lapsen hyvä arki

Käytetty

21,00 €
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Käytetty

43,30 €
Lapsen ja perheen hoitotyö (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 11/2018)

Käytetty

45,60 €

Uusi

63,30 €
Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

35,90 €
Lapsen vahvistava kohtaaminen

Käytetty

25,90 €
Lapsesta aikuiseksi: nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi

Käytetty

15,90 €
Lapsilähtöinen esiopetus

Käytetty

29,90 €
Lasten oma vuosikirja

Käytetty

24,10 €
Leikin käsikirja

Käytetty

31,00 €
Lifeline: Englantia sosiaali- ja terveysalalle
Liikuntapedagogiikka (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

42,50 €
Livets puls: Svenska för närvårdare

Käytetty

33,80 €
Luonnon leikkisillä: ohjaajan luontoaiheinen virikekirja

Käytetty

20,20 €
Lupaava kotihoito: uusia toimintamalleja vanhustyöhön

Käytetty

33,80 €
Luut ja ytimet: Ihmiselimistö lyhyesti
Lähihoitaja perioperatiivisessa hoitotyössä

Käytetty

38,20 €
Lähihoitajan käsikirja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

52,60 €
Lähihoitajan laskutaito (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

33,10 €
Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka

Käytetty

24,30 €
Lähihoitajan äidinkieli (uudistettu v. 2015 painos)
Lähihoitajana yhteiskunnassa (uudistettu v. 2015 painos)
Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Käytetty

39,10 €
Lääkealan perusteet lääketeknikoille ja farmanomeille

Käytetty

25,90 €
Lääkehoidon ABC
Lääkehoidon käsikirja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

64,10 €
Lääkehoito

Käytetty

60,90 €
Lääkehoito hoitotyössä
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä

Käytetty

35,90 €
Lääkehoito kotona: Opas lähihoitajille

Käytetty

27,90 €
Lääkehoito lähihoitajan työssä

Käytetty

35,40 €
Lääkelaskenta

Käytetty

34,60 €
Lääkelaskut (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

26,30 €
Lääkelaskut ammattikorkeakouluun

Käytetty

28,40 €
Makumatkalla: innostavia ideoita ruokakasvatukseen

Käytetty

28,80 €
Matematiikkaa lähihoitajalle
Meikkaus

Käytetty

47,70 €
Mielen terveys vanhuudessa

Käytetty

38,60 €
Mielenterveyden psykologia

Käytetty

37,40 €
Mielenterveys- ja päihdetyö: Yhteistyötä ja kumppanuutta

Käytetty

29,80 €
Mielenterveyshoitotyö (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

36,70 €
Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa

Käytetty

31,90 €
Mieli ja terveys

Käytetty

35,90 €
Mikrobit hoitotyön haasteena (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

35,90 €
Minä mielenterveystyön tekijänä (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

38,80 €
Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Käytetty

66,60 €
Munuaissairaan hoito

Käytetty

38,70 €
Naisen hoitotyö

Käytetty

41,10 €
Naisen terveys: Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö

Käytetty

42,80 €
Neste- ja ravitsemushoito

Käytetty

38,20 €
Nuoren aika

Käytetty

37,60 €
Nuoret kielikuvassa: Kouluikäisten kieli 2000-luvulla

Käytetty

14,70 €
Näytteenottajan käsikirja (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

35,40 €
Oireista työdiagnoosiin: Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi

Käytetty

42,60 €
Olennainen sosiaalityössä

Käytetty

25,90 €
Onnistuuko ohjaus?: sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössäkehittyminen

Käytetty

37,40 €
Opettajan psykologia

Käytetty

36,30 €
Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla
Opiskelen lähihoitajaksi

Käytetty

28,70 €
Parempi vanhustyö: Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Käytetty

39,60 €
Perhe-elämän paletti: Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa

Käytetty

28,10 €
Perheen parhaaksi: Perhetyön arkea

Käytetty

37,10 €
Perioperatiivinen hoitotyö (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

52,90 €
Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Käytetty

55,40 €
Peruskoulusta pitkälle: Kertausta ja täydennystä lukion pitkälle matematiikalle ja matematiikkaa vaativaan ammatilliseen koulutukseen

Käytetty

12,20 €
Psykologin ammattikäytännöt

Käytetty

40,30 €
Päihdehoitotyö (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

40,40 €
Päästä varpaisiin: Ihmisen anatomia ja fysiologia (uudistettu painos)

Käytetty

47,10 €
Radiologia

Käytetty

68,10 €
Ratkaiseva vuorovaikutus: Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa

Käytetty

28,10 €
Ravitsemus apteekkityössä

Käytetty

38,80 €
Ravitsemus hoitotyössä (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

40,30 €
Ravitsemus ja terveys
Ravitsemus neuvolatyössä

Käytetty

38,80 €
Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Käytetty

17,50 €
Ravitsemustaito

Käytetty

40,40 €
Ravitsemustieto osaksi ammattitaitoa

Käytetty

34,10 €
Sairaalasanasto ja laboratorioarvoja (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

25,20 €
Sairaan hyvää suomea: Terveysalan suomea maahanmuuttajille

Käytetty

35,90 €
Sairaanhoito ja huolenpito (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

53,90 €
Sairauksien hoitaminen: Terveyttä edistäen

Käytetty

74,20 €
Sata sanaa opetuksesta

Käytetty

28,10 €
Seksuaalisuus hoitotyössä

Käytetty

38,90 €
Sisätaudit

Käytetty

64,70 €
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet

Käytetty

34,10 €
Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

35,90 €
Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Käytetty

31,40 €
Sosiaali- ja terveysjohtaminen (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

39,70 €
Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Käytetty

25,90 €
Sosiaalinen turva ja hyvinvointi (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

35,60 €
Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia ja käytäntöjä

Käytetty

35,40 €
Suomalaisten hyvinvointi 2010

Käytetty

24,80 €
Suomalaisten sairaudet (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

42,50 €
Suuronnettomuusopas (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

38,90 €
Sydän paikallaan: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

46,30 €
Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla

Käytetty

28,50 €
Tarinat tunteiden tulkkina: toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta

Käytetty

28,80 €
Tartuntataudit ja hoitotyön osaaminen

Käytetty

38,30 €
Taskulatina: lääketieteen termejä hoitotyöhön

Käytetty

17,60 €
Tautinen Suomi: Kansansairauksien synty ja hoito

Käytetty

33,60 €
Terapiasuhteessa olemisen taito

Käytetty

37,80 €
Terve suu (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

35,30 €
Terveydenhoitajan osaaminen

Käytetty

35,10 €
Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja

Käytetty

22,40 €
Terveys ja sosiaalityö

Käytetty

32,40 €
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011

Käytetty

21,20 €
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

24,50 €
Tillsammans: Ruotsia hoitajille

Käytetty

25,70 €
Timmit: ammattinuoren terveystieto
Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin

Käytetty

25,60 €
Toiminnan voimaa: Toimintaterapiaa käytännössä

Käytetty

35,90 €
Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut osteopatiassa ja manuaalisessa terapiassa

Käytetty

56,80 €
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Käytetty

25,90 €
Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa

Käytetty

35,30 €
Turvallisen lääkehoidon perusteet (uudistettu v. 2018 painos)

Käytetty

42,50 €
Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet (uudistettu 2016 painos)

Käytetty

37,50 €
Tutki ja kirjoita

Käytetty

34,50 €
Tutkimus hoitotieteessä (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

41,20 €
Urheiluvalmennus

Uusi

84,50 €
Uudistuva mielenterveystyö

Käytetty

34,60 €
Vanheneminen ja terveys

Käytetty

38,20 €
Vanhuksen parhaaksi: hoitaja toimintakyvyn tukijana (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

36,60 €
Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen

Käytetty

38,90 €
Vanhustenhoito

Käytetty

48,30 €
Vanhuus ja haavoittuvuus

Käytetty

36,30 €
Varhaiskasvatusta ammattitaidolla
Verkosto vahvaksi: toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa

Käytetty

28,10 €
Välinehuollon perusteet (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

24,80 €
Välinehuolto (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

52,50 €
Välittäminen ammattina

Käytetty

22,90 €
Way to Welfare: English for Social Services

Käytetty

31,70 €
Way to health

Käytetty

30,40 €
Äidinkieli hoidossa

Käytetty

28,20 €
(vanha painos) Ensiapu

Käytetty

26,20 €
(vanha painos) Kuntoutumisen mahdollisuudet

Käytetty

20,60 €
(vanha painos) Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana

Käytetty

10,00 €
(vanha painos) Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Käytetty

18,60 €
(vanha painos) Mieli ja terveys

Käytetty

10,00 €
(vanha painos) Suuronnettomuusopas

Käytetty

6,00 €
(vanha painos) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa

Käytetty

12,10 €
(vanha painos) Vanhuksen parhaaksi: Hoitaja toimintakyvyn tukijana

Käytetty

10,00 €
(vanha painos) Varhaiskasvatuksen käsikirja

Käytetty

16,30 €
(vanha v. 2008 painos) Sairaalasanasto ja laboratorioarvoja

Käytetty

22,70 €
(vanha v. 2011 painos) Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet

Uusi

23,60 €
(vanha v. 2013 painos) Lähihoitajan käsikirja

Käytetty

26,10 €

Uusi

35,60 €
(vanha v. 2014 painos) Kasvun aika

Käytetty

18,70 €
(vanha v. 2015 painos) Terve suu

Käytetty

30,20 €
(vanha v. 2016 painos) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa

Käytetty

12,10 €