Sosiaali- ja terveysala /
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä

Käytetty

27,70 €
Info
Akuuttihoidon lääkkeet

Käytetty

39,10 €
Info
Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa

Käytetty

24,10 €
Info
Ammattimatikka: Käsikirja

Käytetty

24,70 €
Info
Ammattimatikka: TerveysInfo
Ammattina lähihoitaja: Opas yhteiskuntaanInfo
Ammattina sosionomi

Käytetty

36,20 €
Info
AmmattiäikkäInfo
Ammattiäikkä harjoitukset: HyvinvointiInfo
Anatomia ja fysiologia: Tehtäväkirja

Käytetty

27,70 €
Info
Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

88,00 €
Info
Annos oivallusta: Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi

Käytetty

31,20 €
Info
Arjen sosiaalipsykologia

Käytetty

37,60 €
Info
Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Käytetty

33,60 €
Info
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Käytetty

25,60 €
Info
Asiakkuus sosiaalityössä

Käytetty

26,30 €
Info
Autismin kirjo ja kuntoutus

Käytetty

33,40 €
Info
Avain ravitsemukseenInfo
Care for Life: Englantia lähihoitajille

Käytetty

32,70 €
Info
Dear Patient: English for Nursing

Käytetty

34,80 €
Info
Elinvoimaa yhteisöstä. Sosiaalinen pääoma ja terveys.

Käytetty

21,20 €
Info
Elämä koettelee, tuki kannattelee: sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa

Käytetty

24,80 €
Info
Ensihoidon perusteet

Käytetty

83,70 €
Info
Ensihoidon taskuopas 2010

Käytetty

39,00 €
Info
Ensihoidon taskuopas 2015

Käytetty

48,60 €
Info
Ensihoito (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

74,50 €
Info
Ensihoito-opas

Käytetty

48,30 €
Info
Erikoistu vanhustyöhön: Osaamista hyvään arkeenInfo
Esteistä mahdollisuuksiin: Vammaistyön perusteet

Käytetty

44,70 €
Info
Etiikka hoitotyössä (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

41,90 €
Info
Expert: English for Practical NursesInfo
Farmakologia ja toksikologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

85,10 €

Uusi

117,60 €
Info
Flexsocial: Svenska för högskolor

Käytetty

29,00 €
Info
Flexvård: Svenska för högskolor

Käytetty

29,00 €
Info
Fysioterapeutin käsikirja

Käytetty

56,70 €
Info
Fysioterapia

Käytetty

42,30 €
Info
Gerontologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

60,30 €
Info
Get Better: English for Practical NursesInfo
Haavanhoidon periaatteet

Käytetty

56,10 €
Info
Healthy English

Käytetty

31,70 €
Info
Helmitaulu: Hoitajan matematiikka (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

32,80 €
Info
Hieronnan käsikirja

Käytetty

41,90 €
Info
Hoida ja kirjaa (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

75,20 €
Info
Hoidanko oikein?: Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä

Käytetty

31,90 €
Info
Hoidetaan suomeksi

Käytetty

31,20 €
Info
Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Käytetty

31,80 €
Info
Hoitamalla hyvää oloa (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

50,40 €
Info
Hoitava hieronta

Käytetty

35,40 €
Info
Hoito ja huolenpito

Käytetty

48,30 €
Info
Hoito- ja huolenpitotyön sanasto

Käytetty

16,10 €
Info
Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

42,50 €
Info
Hoitona lääkeInfo
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Käytetty

87,00 €
Info
Hoitotiede

Käytetty

38,30 €
Info
Hoitotieteen perusteet

Käytetty

34,10 €
Info
Hoitotyö kotona

Käytetty

31,20 €
Info
Hoitotyön etiikka

Käytetty

35,40 €
Info
Hoitotyön osaaminenInfo
Hoitotyön perusteet

Käytetty

41,20 €
Info
Hoitotyön suomea: Toiminnallisia harjoituksia hoitoalan S2-opetukseen

Käytetty

42,50 €
Info
Hoitotyön taidot ja toiminnot (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

42,70 €
Info
Huumetyö

Käytetty

23,90 €
Info
Hyvinvointialan viestintä

Käytetty

38,20 €
Info
Ihan lähellä: Työelämän suomea lähihoitajille

Käytetty

26,70 €
Info
Ihminen mielessä: Psykologian perusteet lähihoitajalle

Käytetty

28,30 €
Info
Ihminen: Fysiologia ja anatomia

Käytetty

98,70 €
Info
Ihmisen fysiologia

Käytetty

98,70 €
Info
Ihmisen fysiologia ja anatomia

Käytetty

98,00 €
Info
Ihmisen hyvä: Etiikka lähihoitotyössä

Käytetty

30,50 €
Info
Ihmisen ravitsemus

Käytetty

35,40 €
Info
Ihmiskehon anatomiaa: Opiskelukirja

Käytetty

39,00 €
Info
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö

Käytetty

39,70 €
Info
Imetysohjaus

Käytetty

34,70 €
Info
Johdatus sosiaalioikeuteen

Käytetty

56,10 €
Info
Johdatus sosiaalipsykologiaan (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

35,00 €
Info
Johtaminen sosiaalialalla

Käytetty

24,10 €
Info
Kansanterveystiede (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

39,80 €
Info
Kasvattajana sosiaali- ja terveysalan ammateissa

Käytetty

24,50 €
Info
Kasvatuspsykologia

Käytetty

34,10 €
Info
Kasvatussosiologia (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

34,80 €
Info
Kasvun aikaInfo
Kasvun aika (uudistettu v. 2018 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 01.02.2018)

Käytetty

36,20 €

Uusi

50,00 €
Info
Kasvun ja hoidon osaaja

Käytetty

41,20 €
Info
Kehittyvä kotihoito (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

34,80 €
Info
Kehityspsykologia: Matkalla muutokseen

Käytetty

32,70 €
Info
Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteenInfo
Kehitysvammainen potilaana

Käytetty

13,30 €
Info
Kehitysvammaisuus

Käytetty

42,50 €
Info
Keho: Anatomia ja fysiologia (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

49,00 €
Info
Kivun hoitotyö

Käytetty

35,60 €
Info
Kliininen hoitotyö: sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan potilaan hoidon perusta (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

63,20 €
Info
Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa

Käytetty

35,10 €
Info
Kliiniset laboratorionäytteet - opas näytteiden ottoa varten

Käytetty

36,90 €
Info
Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita

Käytetty

25,60 €
Info
Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja

Käytetty

26,30 €
Info
Koulunkäynninohjaajan käsikirja (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

36,20 €
Info
Kuntouttava lähihoito (uudistettu v. 2013 painos)Info
Kuntoutuksella toimintakykyäInfo
Kuntoutuminen

Käytetty

72,40 €
Info
Kuntoutumisen mahdollisuudet

Käytetty

41,20 €
Info
Kuntoutumisen tukeminen

Käytetty

36,20 €
Info
Kuntoutus

Käytetty

84,50 €
Info
Kuolevan hyvä hoito

Käytetty

37,00 €
Info
Kuuntele minua: Mielenterveystyön käytännön menetelmiä

Käytetty

38,30 €
Info
Kuuri loppuun!: Lääkeneuvonnan opas

Käytetty

43,00 €
Info
Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja (Arbetshäfte för barnmorskestuderande student, Midwifes workbook)

Käytetty

18,00 €
Info
Kätilötyö: Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

68,90 €
Info
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmätInfo
Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät: harjoituskirja

Käytetty

33,40 €
Info
Käytännön lihashuolto: warm up, cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus

Käytetty

59,50 €
Info
Käytännön mielenterveystyö (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

33,40 €
Info
Lapsen aikaInfo
Lapsen hyvä arki

Käytetty

21,00 €
Info
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Käytetty

41,90 €
Info
Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

35,20 €
Info
Lapsen vahvistava kohtaaminen

Käytetty

25,60 €
Info
Lapsesta aikuiseksi: nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi

Käytetty

15,90 €
Info
Lapsilähtöinen esiopetus

Käytetty

29,90 €
Info
Lapsuus: Erityinen elämänvaihe

Käytetty

46,80 €

Uusi

63,70 €
Info
Lasten oma vuosikirja

Käytetty

23,10 €
Info
Leikin käsikirja

Käytetty

30,50 €
Info
Lifeline: Englantia sosiaali- ja terveysalalle Info
Liikuntapedagogiikka (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

41,90 €
Info
Livets puls: Svenska för närvårdare

Käytetty

32,70 €
Info
Luonnon leikkisillä: ohjaajan luontoaiheinen virikekirja

Käytetty

19,90 €
Info
Lupaava kotihoito: uusia toimintamalleja vanhustyöhön

Käytetty

33,40 €
Info
Luut ja ytimet: Ihmiselimistö lyhyestiInfo
Lähihoitaja perioperatiivisessa hoitotyössä

Käytetty

36,90 €
Info
Lähihoitajan käsikirja

Käytetty

50,40 €
Info
Lähihoitajan käsikirja (uudistettu v. 2018 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 17.04.2018)

Käytetty

51,40 €

Uusi

71,00 €
Info
Lähihoitajan laskutaito

Käytetty

31,20 €
Info
Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka

Käytetty

23,90 €
Info
Lähihoitajan äidinkieli (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

31,90 €
Info
Lähihoitajana yhteiskunnassa (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

29,60 €
Info
Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Käytetty

37,20 €
Info
Lääkealan perusteet lääketeknikoille ja farmanomeille

Käytetty

25,60 €
Info
Lääkehoidon ABCInfo
Lääkehoidon käsikirja

Käytetty

61,80 €
Info
Lääkehoidon käsikirja (uudistettu v. 2018 painos) (ei vielä ilmestynyt, arvioitu ilm. 01/2018)

Käytetty

55,40 €

Uusi

76,40 €
Info
Lääkehoito

Käytetty

58,90 €
Info
Lääkehoito hoitotyössäInfo
Lääkehoito hoiva- ja hoitotyössä

Käytetty

34,40 €
Info
Lääkehoito kotona: Opas lähihoitajille

Käytetty

27,90 €
Info
Lääkehoito lähihoitajan työssä

Käytetty

33,40 €
Info
Lääkelaskenta

Käytetty

33,40 €
Info
Lääkelaskut (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

24,90 €
Info
Lääkelaskut ammattikorkeakouluun

Käytetty

27,00 €
Info
Makumatkalla: innostavia ideoita ruokakasvatukseen

Käytetty

28,30 €
Info
Matematiikkaa lähihoitajalle

Käytetty

31,90 €
Info
Meikkaus

Käytetty

46,10 €
Info
Mielen terveys vanhuudessa

Käytetty

36,60 €
Info
Mielenterveyden psykologia

Käytetty

35,40 €
Info
Mielenterveys- ja päihdetyö: Yhteistyötä ja kumppanuutta

Käytetty

29,80 €
Info
Mielenterveyshoitotyö (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

35,40 €
Info
Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa

Käytetty

31,90 €
Info
Mieli ja terveys

Käytetty

34,70 €
Info
Mikrobit hoitotyön haasteena (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

34,40 €
Info
Minä mielenterveystyön tekijänä (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

36,80 €
Info
Muistisairaan kuntouttava hoito

Käytetty

39,00 €
Info
Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva

Käytetty

65,70 €
Info
Munuaissairaan hoito

Käytetty

36,60 €
Info
Naisen hoitotyö

Käytetty

39,70 €
Info
Neste- ja ravitsemushoito

Käytetty

37,60 €
Info
Nuoren aika

Käytetty

37,60 €
Info
Nuoret kielikuvassa: Kouluikäisten kieli 2000-luvulla

Käytetty

18,50 €
Info
Näytteenottajan käsikirja (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

33,40 €
Info
Oireista työdiagnoosiin: Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi

Käytetty

40,50 €
Info
Olennainen sosiaalityössä

Käytetty

25,60 €
Info
Onnistuuko ohjaus?: sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössäkehittyminen

Käytetty

35,40 €
Info
Opettajan psykologia

Käytetty

34,50 €
Info
Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla

Käytetty

33,40 €
Info
Opiskelen lähihoitajaksi

Käytetty

27,70 €
Info
Parempi vanhustyö: Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Käytetty

39,00 €
Info
Perhe-elämän paletti: Vanhempana ja puolisona vaihtelevassa arjessa

Käytetty

27,70 €
Info
Perheen parhaaksi: Perhetyön arkea

Käytetty

35,20 €
Info
Perioperatiivinen hoitotyö (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

51,10 €
Info
Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Käytetty

53,50 €
Info
Peruskoulusta pitkälle: Kertausta ja täydennystä lukion pitkälle matematiikalle ja matematiikkaa vaativaan ammatilliseen koulutukseen

Käytetty

12,00 €
Info
Psykologin ammattikäytännöt

Käytetty

38,20 €
Info
Päihdehoitotyö (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

39,00 €
Info
Päästä varpaisiin: Ihmisen anatomia ja fysiologia (uudistettu painos)

Käytetty

44,50 €
Info
Radiologia

Käytetty

68,10 €
Info
Ratkaiseva vuorovaikutus: Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa

Käytetty

27,70 €
Info
Ravitsemus apteekkityössä

Käytetty

36,80 €
Info
Ravitsemus hoitotyössä (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

38,20 €
Info
Ravitsemus ja terveysInfo
Ravitsemus neuvolatyössä

Käytetty

36,80 €
Info
Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Käytetty

15,60 €
Info
Ravitsemustaito

Käytetty

39,00 €
Info
Ravitsemustieto osaksi ammattitaitoa

Käytetty

34,10 €
Info
Sairaalasanasto ja laboratorioarvoja

Käytetty

22,40 €
Info
Sairaan hyvää suomea: Terveysalan suomea maahanmuuttajille

Käytetty

35,40 €
Info
Sairaanhoitajan käsikirja (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

55,40 €
Info
Sairaanhoito ja huolenpito (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

51,80 €
Info
Sairauksien hoitaminen: Terveyttä edistäen

Käytetty

71,70 €
Info
Sata sanaa opetuksesta

Käytetty

27,70 €
Info
Seksuaalisuus hoitotyössä

Käytetty

37,00 €
Info
Sisätaudit

Käytetty

62,50 €
Info
Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet

Käytetty

34,10 €
Info
Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

34,40 €
Info
Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Käytetty

28,90 €
Info
Sosiaali- ja terveysjohtaminen (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

37,20 €
Info
Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus

Käytetty

25,90 €
Info
Sosiaalinen turva ja hyvinvointi (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

32,80 €
Info
Sosiaaliohjaus: Lähtökohtia ja käytäntöjä

Käytetty

33,60 €
Info
Suomalaisten hyvinvointi 2010

Käytetty

24,80 €
Info
Suomalaisten sairaudet (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

40,50 €
Info
Suuronnettomuusopas (uudistettu v. 2015 painos)

Käytetty

38,30 €
Info
Sydän paikallaan: Anatomia ja fysiologia

Käytetty

44,70 €
Info
Syrjäytymistä vastaan sosiaali- ja terveysalalla

Käytetty

28,50 €
Info
Syöpätaudit (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

102,90 €
Info
Tarinat tunteiden tulkkina: toiminnallisia ideoita satujen ja draaman maailmasta

Käytetty

28,30 €
Info
Tartuntataudit ja hoitotyön osaaminen

Käytetty

38,30 €
Info
Taskulatina: lääketieteen termejä hoitotyöhön

Käytetty

17,00 €
Info
Tautinen Suomi: Kansansairauksien synty ja hoito

Käytetty

31,80 €
Info
Terapiasuhteessa olemisen taito

Käytetty

35,90 €
Info
Terve suu

Käytetty

29,80 €
Info
Terveydenhoitajan osaaminen

Käytetty

33,30 €
Info
Terveydenhoitajaopiskelijan harjoittelun työkirja

Käytetty

21,20 €
Info
Terveys ja sosiaalityö

Käytetty

31,90 €
Info
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011

Käytetty

20,90 €
Info
Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

24,10 €
Info
Tillsammans: Ruotsia hoitajille

Käytetty

24,80 €
Info
Timmit: ammattinuoren terveystieto Info
Toimii! Hoitajan opas luoviin menetelmiin

Käytetty

24,20 €
Info
Toiminnan voimaa: Toimintaterapiaa käytännössä

Käytetty

35,40 €
Info
Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut osteopatiassa ja manuaalisessa terapiassa

Käytetty

56,10 €
Info
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia

Käytetty

25,70 €
Info
Turvallinen lääkehoito kotona ja laitoksessa

Käytetty

34,10 €
Info
Turvallisen lääkehoidon perusteet (uudistettu painos)

Käytetty

39,00 €
Info
Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet (uudistettu 2016 painos)

Käytetty

36,20 €
Info
Tutki ja kirjoita

Käytetty

44,50 €
Info
Tutkimus hoitotieteessä (uudistettu v. 2013 painos)

Käytetty

39,80 €
Info
Urheiluhieronta

Käytetty

45,70 €

Uusi

63,20 €
Info
UrheiluvalmennusInfo
Uudistuva mielenterveystyö

Käytetty

34,10 €
Info
Vanheneminen ja terveys

Käytetty

36,20 €
Info
Vanhuksen parhaaksi: hoitaja toimintakyvyn tukijana (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

34,70 €
Info
Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen

Käytetty

37,00 €
Info
Vanhustenhoito

Käytetty

48,30 €

Uusi

66,60 €
Info
Vanhuus ja haavoittuvuus

Käytetty

34,40 €
Info
Varhaiskasvatusta ammattitaidollaInfo
Venytystekniikat

Käytetty

63,50 €

Uusi

87,70 €
Info
Verkosto vahvaksi: toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa

Käytetty

27,70 €
Info
Välinehuollon perusteet (uudistettu v. 2016 painos)

Käytetty

24,00 €
Info
Välinehuolto (uudistettu v. 2017 painos)

Käytetty

52,50 €
Info
Välittäminen ammattina

Käytetty

22,70 €
Info
Way to Welfare: English for Social Services

Käytetty

29,70 €
Info
Way to health

Käytetty

28,50 €
Info
Äidinkieli hoidossa

Käytetty

26,70 €
Info
(vanha painos) Ensiapu

Käytetty

26,20 €
Info
(vanha painos) Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana

Käytetty

16,70 €
Info
(vanha painos) Mieli ja terveys

Käytetty

16,50 €
Info
(vanha painos) Suuronnettomuusopas

Käytetty

8,90 €
Info
(vanha painos) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa

Käytetty

12,10 €
Info
(vanha painos) Vanhuksen parhaaksi: Hoitaja toimintakyvyn tukijana

Käytetty

16,90 €
Info
(vanha painos) Varhaiskasvatuksen käsikirja

Käytetty

16,30 €
Info
(vanha v. 2011 painos) Turvaverkko vai trampoliini: Sosiaaliturvan mahdollisuudet

Uusi

23,50 €
Info
(vanha v. 2013 painos) Ensihoito

Käytetty

36,20 €
Info
(vanha v. 2016 painos) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa

Käytetty

12,10 €
Info