Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net -
Svenska digiböcker /

Insights Engelska - Otava

Insights course 1 Engelska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insights course 1 Engelska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insights course 2 Engelska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insights course 2 Engelska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insights course 3 Engelska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 08/2019)

Uusi

25,50 €
Insights course 3 Engelska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 08/2019)

Uusi

16,00 €

Insikt - Otava

Insikt 1: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 1: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 2: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 2: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 3: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 3: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 4: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 4: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 5: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Insikt 5: psykologi för gymnasiet (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

J’aime franska - Otava

J’aime 1 franska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
J’aime 1 franska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
J’aime 2 franska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
J’aime 2 franska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
J’aime 3 franska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
J’aime 3 franska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

Korall - Otava

Korall 1: Livet och evolutionen (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Korall 1: Livet och evolutionen (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Korall 2: Ekologi och miljö (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Korall 2: Ekologi och miljö (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Korall 3: Cellen och ärftligheten (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Korall 3: Cellen och ärftligheten (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Korall 4: Människans biologi (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Korall 4: Människans biologi (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Korall 5: Biologins tillämpningar (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Korall 5: Biologins tillämpningar (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

Magazin.de tyska - Otava

Magazin.de 1 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 1 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 2 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 2 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 3 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 3 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 4 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 4 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 5 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 5 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 6 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 6 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 7 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 7 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Magazin.de 8 tyska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 15.08.2019)

Uusi

23,90 €
Magazin.de 8 tyska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 15.08.2019)

Uusi

14,80 €

Mol - Otava

Mol 1: Kemi överallt (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Mol 1: Kemi överallt (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Mol 2: Människans kemi och kemin i livsmiljön (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Mol 2: Människans kemi och kemin i livsmiljön (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Mol 3: Reaktioner och energi (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Mol 3: Reaktioner och energi (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Mol 4: Material och teknologi (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Mol 4: Material och teknologi (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Mol 5: Reaktioner och jämvikt (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Mol 5: Reaktioner och jämvikt (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

Nos vemos! spanska - Otava

Nos vemos! Curso 1 spanska (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 8/2019)

Uusi

23,90 €
Nos vemos! Curso 1 spanska (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016) (ännu ej utkommen, beräknad releasedatum 8/2019)

Uusi

14,80 €

Otavas matematik - Otava

Otavas matematik - MAG1: Tal och talföljder (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Otavas matematik - MAG1: Tal och talföljder (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

Puls - Otava

Puls 1: Hälsans byggstenar (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Puls 1: Hälsans byggstenar (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Puls 2: Människan, miljön och hälsan (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Puls 2: Människan, miljön och hälsan (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)

Zenit - Otava

Zenit 1: En värld i förändring (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 1: En värld i förändring (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 2: Den blå planeten (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 2: Den blå planeten (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 3: En gemensam värld (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 3: En gemensam värld (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 4: Geomedia (DIGIBOK 48 MÅN) (GLP 2016)
Zenit 4: Geomedia (DIGIBOK 6 MÅN) (GLP 2016)