Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net
Poistotuotteet /

Terveyden eriarvoisuus Suomessa - sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005ISBN9789520024741
KirjasarjaPääsykoekirjat
KustantajaMuu/usea kustantaja
TekijätPalosuo Hannele (toimittaja), Koskinen Seppo (toimittaja), Lahelma Eero ym. (toimittaja)

Raporttiin on koottu tietoja sosioekonomisten ryhmien välisistä terveyseroista ja niiden muutoksista Suomessa noin 25 viime vuoden aikana. Tiedot kuvaavat kuolleisuuden, koetun terveyden, sairastavuuden, toimintakyvyn, mielenterveyden ja terveidenelinvuosien kehitystä, terveyteen vaikuttavien elintapojen ja biologisten riskitekijöidenmuutoksia sekä terveyspalvelujen käytön ja eräiden sairaalapalvelujen jakautumista sosioekonomisen aseman mukaan. Aikaisempien tutkimusten tuloksia on täydennetty julkaisemattomilla tiedoilla sekä uusilla tätä raporttia varten tehdyillä analyyseilla. Raportin alussa luodaan katsaus terveyserojen syihin ja selitysmalleihin. Lopussa arvioidaan terveys- ja sosiaalipoliittisia toimia, joilla terveyseroja voitaisiin kaventaa. Sosioekonomisenaseman osoittimena on käytetty useimmiten koulutusta, mutta myös ammattiin perustuvaa sosiaaliryhmää, tulotasoa ja työmarkkina-asemaa. Tiedot kattavat parhaiten työikäisen väestön, mutta myös lapsia ja nuoria sekä eläkeikäisiä on tarkasteltu mahdol lisuuksien mukaan. Kirjoittajina on yhteensä 44 suomalaista asiantuntijaa.

Hinnat voimassa verkkokaupassamme


Uusi

Tilattavissa

Sininen
15,00 €

Tällä hetkellä ei tilattavissa

Vihreä
12,00 €

Myynnissä vain myymälöissä, varastotilanne vaihtelee päivittäin