Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net
Poistotuotteet /

  Poistotuotteista löydät vanhoja, vähemmän käytettyjä tai vanhentunutta painosta olevia kirjoja alennettuun hintaan. 

  Ammatillinen fysiikka ja kemia - Edita

  (vanha painos) Merkonomin ja datanomin fysiikka, kemia ja ympäristötieto

  Uusi

  18,00 €

  Ammattiaineiden kirjat - Sanoma Pro / WSOY

  (vanha painos) Ammattina turvallisuus

  Käytetty

  17,70 €

  Kauppa ja hallinto - Sanoma Pro

  (vanha painos) Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  Käytetty

  16,00 €

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat - Sanoma Pro / WSOY

  Taloustiede

  Käytetty

  19,90 €

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat 2010 - Talentum

  StratMark: Strateginen markkinointiosaaminen

  Käytetty

  10,10 €

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat 2012 - Sanoma Pro / WSOY

  Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa

  Käytetty

  20,30 €

  Uusi

  25,20 €

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat 2012 - Muu/usea kustantaja

  Stratmark 2: Strategisen markkinoinnin teho ja tulokset

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat 2013 - Numplan

  Johdatus kvantitatiiviseen analyysiin taloustieteissä

  Kauppatieteellisen pääsykoekirjat 2014 - Muu/usea kustantaja

  Laskentatoimi ja rahoitus

  Pääsykoekirjat - Sanoma Pro / Tammi

  Akvaviitti

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Sanoma Pro / WSOY

  Augustinus

  Käytetty

  10,00 €
  Johdatus sosiologiaan: Käsitteitä ja näkökulmia
  Näkökulmia kehityspsykologiaan: Kehitys kontekstissaan

  Käytetty

  15,00 €
  Sosiaalinen politiikka

  Käytetty

  15,00 €
  Sosiologia

  Käytetty

  18,90 €
  Suomalainen yhteiskunta

  Käytetty

  15,00 €
  Tilastolliset menetelmät

  Käytetty

  35,80 €
  Viestinnän vallassa. Johdatus joukkoviestinnän kysymyksiin.

  Käytetty

  15,00 €

  Pääsykoekirjat - KY-palvelu

  Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - SKS

  Edistyksen luvattu maailma. Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851-1915

  Käytetty

  8,00 €
  Keijujen kuningas ja musta Akhilleus: myytit modernissa kirjallisuudessa

  Käytetty

  10,00 €
  Lajit yli rajojen. Suomalaisen kirjallisuuden lajeja

  Käytetty

  10,00 €
  Postindividualistinen romaani

  Käytetty

  10,00 €
  Tutkijat kentällä

  Käytetty

  10,00 €
  Uskontotieteen maastot ja kartat

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Muu/usea kustantaja

  Elokuva uskonnon peilinä: uskontotieteellisiä tarkennuksia länsimaiseen populaarielokuvaan

  Käytetty

  9,90 €
  Häpeä vähän!: kriittisiä tutkimuksia häpeästä

  Käytetty

  10,00 €
  Islam, hallinta ja turvallisuus

  Käytetty

  10,00 €
  Jumalan vihan ruoska: Suuri nälänhätä Suomessa 1695-1697

  Käytetty

  10,00 €
  Kanelipuodit ja muita kertomuksia

  Käytetty

  10,00 €
  Kapeneeko kuilu? : tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa 2007-2010

  Käytetty

  10,00 €
  Kenen aika?: esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta

  Käytetty

  15,00 €
  Kommunikoinnin häiriöt: Syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita

  Käytetty

  10,00 €
  Menneen ja tulevan välillä : 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja

  Käytetty

  10,00 €
  Näkökulmia hallintotieteisiin

  Käytetty

  15,00 €
  Pelit ja kentät: kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta

  Käytetty

  10,00 €
  Pilvenpiirtäjäkysymys

  Käytetty

  10,00 €
  Sudenveri

  Käytetty

  10,00 €
  Tasa-arvo ja hyvinvointi

  Käytetty

  10,00 €
  Teollisuustalous

  Käytetty

  32,90 €
  Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena

  Käytetty

  10,00 €
  Terveyden eriarvoisuus Suomessa - sosioekonomisten terveyserojen muutokset 1980-2005

  Käytetty

  15,00 €

  Pääsykoekirjat - gaudeamus

  Etiikan teorioita

  Käytetty

  10,00 €
  Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin

  Käytetty

  10,00 €
  Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

  Käytetty

  10,00 €
  Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin

  Käytetty

  10,00 €
  Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla

  Käytetty

  10,00 €
  Maailman tila 2013: Onko jo liian myöhäistä?

  Käytetty

  10,00 €
  Oppi rakkaudesta

  Käytetty

  10,00 €
  Rauha: Ajatusten ja liikkeiden historia

  Käytetty

  10,00 €
  Tietoteoria

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Tampereen yliopisto

  Governance: Uuden hallintatavan jäsentyminen

  Käytetty

  15,00 €
  Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen

  Käytetty

  15,00 €
  Organisaatioteoriat

  Käytetty

  15,00 €

  Pääsykoekirjat - Edita

  Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa

  Käytetty

  10,00 €
  Teologia. Johdatus tutkimukseen

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Kirjapaja

  Kristillisen uskon perusteet

  Käytetty

  15,00 €
  Kristitty maailma: kristinuskon globaali historia

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - PS-kustannus

  Luovuutta, motivaatiota, tunteita: Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia

  Käytetty

  10,00 €
  Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet

  Käytetty

  15,00 €
  Samalta viivalta 5: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2011

  Käytetty

  7,00 €
  Samalta viivalta 6: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2012

  Käytetty

  7,00 €
  Samalta viivalta 7: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2013

  Käytetty

  7,00 €
  Samalta viivalta 8: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2014

  Käytetty

  7,00 €
  Samalta viivalta 9: VAKAVAn kirjallisen kokeen aineisto 2015

  Käytetty

  7,00 €

  Pääsykoekirjat - Vastapaino

  Maailman ympäristöhistoria

  Käytetty

  10,00 €
  Matala valta

  Käytetty

  10,00 €
  Median rituaalit: johdatus media-antropologiaan

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Palmenia

  Oikeudellisen riskienhallinnan perusteita

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Otava

  Poikakirja

  Käytetty

  4,50 €
  Suomen kieli - who cares?

  Käytetty

  15,00 €
  Uusi antiikin historia

  Käytetty

  10,00 €

  Pääsykoekirjat - Tietosanoma

  Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa

  Käytetty

  15,00 €

  Pääsykoekirjat - Atena

  Rajanaapuri

  Käytetty

  6,20 €
  Rutto ja rukous: Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa

  Käytetty

  10,00 €

  Ravitsemisalan kirjat - Sanoma Pro / WSOY

  (vanha painos) Keittiön ja salin laskutaito

  Sosiaali- ja terveysalan kirjat - Edita

  (vanha painos) Lapsen parhaaksi: Lähihoitaja varhaiskasvattajana

  Käytetty

  10,00 €
  (vanha painos) Vanhuksen parhaaksi: Hoitaja toimintakyvyn tukijana

  Käytetty

  10,00 €

  Sosiaali- ja terveysalan kirjat - Duodecim

  (vanha painos) Suuronnettomuusopas

  Käytetty

  6,00 €

  Tekniikan alan kirjat - Sanoma Pro / WSOY

  (vanha painos) Sähköasennustekniikka: Harjoitustyökirja

  Käytetty

  10,00 €

  Tekniikan alan kirjat - Muu/usea kustantaja

  (vanha painos) Talotekniikan perusteet 1

  Käytetty

  19,40 €