Oppikirjat edullisemmin - Jamera.net
Psykologia /

Abi Kertauskirjat - Otava

Abi Psykologia

Käytetty

20,80 €

Lukion psykologia - Opintoverkko

Lukion psykologia: Kurssi 1 (LOPS 2016)

Käytetty

19,90 €
Lukion psykologia: Kurssit 1-5 (LOPS 2016)

Käytetty

41,20 €
Lukion psykologia: Kurssit 2-3 (LOPS 2016)

Käytetty

24,40 €
Lukion psykologia: Kurssit 4-5 (LOPS 2016)

Käytetty

26,70 €
Lukion psykologia: Sosiaalipsykologia (LOPS 2016)

Käytetty

19,90 €

Motiivi - Sanoma Pro

Motiivi 1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,20 €
Motiivi 2: Kehittyvä ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,20 €
Motiivi 3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,20 €
Motiivi 4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016)

Käytetty

22,20 €
Motiivi 5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,20 €

Muut kirjat - Sanoma Pro / WSOY

Myönteisen muutoksen työkirja

Oivallus - Otava

Oivallus 1: Psykologiaa lukiolaisille (LOPS 2016)

Käytetty

23,50 €
Oivallus 2: Psykologiaa lukiolaisille (LOPS 2016)

Käytetty

23,50 €
Oivallus 3: Psykologiaa lukiolaisille (LOPS 2016)

Käytetty

23,50 €
Oivallus 4: Psykologiaa lukiolaisille (LOPS 2016)

Käytetty

23,50 €
Oivallus 5: Psykologiaa lukiolaisille (LOPS 2016)

Käytetty

23,50 €

Psykologian verkot - Opintoverkko

Psykologian johdantokurssi: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (uudistettu v. 2014 painos)

Käytetty

14,10 €
Psykologian verkot 2-3: Ihmisen kehitys ja kognitio (vanha ops)

Käytetty

9,80 €
Psykologian verkot 4-5 (vanha ops)

Käytetty

10,90 €
Psykologian verkot: Käsikirja (vanha ops)

Käytetty

16,10 €

Pääsykoekirjat - Edita

Psykologian tutkimustyöopas

Käytetty

15,40 €

Sekalaiset kirjat: Reaaliaineet - Sanoma Pro / WSOY

Lukion kertauskirja: Psykologia

Käytetty

24,90 €

Uusi

34,10 €
Psykologian abiopas

Uusi

27,60 €
Sosiaalipsykologia (vanha ops)

Skeema - Edita

Skeema 1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,10 €
Skeema 2: Kehittyvä ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,10 €
Skeema 3: Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,10 €
Skeema 4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016)

Käytetty

22,10 €
Skeema 5: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016)

Käytetty

22,10 €
Skeema 1: Psykologian perusteet (vanha ops)
Skeema 2: Kehityspsykologia (vanha ops)
Skeema 3: Tiedonkäsittelyn perusteet (vanha ops)
Skeema 4: Motivaatio, tunteet ja taitava ajattelu (vanha ops)

Käytetty

19,70 €
Skeema 5: Persoonallisuus ja mielenterveys (vanha ops)

Käytetty

19,70 €

Mielen maailma - Sanoma Pro / WSOY

Mielen maailma 1: Psykologian perustiedot (vanha ops)
Mielen maailma 2: Kehityspsykologia (vanha ops)
Mielen maailma 3: Ihminen ja tieto (vanha ops)
Mielen maailma 4: Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu (vanha ops)
Mielen maailma 5: Persoonallisuus ja mielenterveys (vanha ops)

Persoona - Edita

Persoona 1: Psykologian perusteet (vanha ops)
Persoona 2: Kehityspsykologia (vanha ops)
Persoona 3: Tiedonkäsittelyn perusteet (vanha ops)

Käytetty

8,80 €
Persoona 4: Motivaatio, tunteet ja taitava toiminta (vanha ops)
Persoona 5: Persoonallisuuspsykologia (vanha ops)

Käytetty

18,20 €

Ps lukion psykologia - Otava

Ps Sosiaalipsykologia (vanha ops)
Ps lukion psykologia 1 (vanha ops)
Ps lukion psykologia 2 (vanha ops)
Ps lukion psykologia 3 (vanha ops)
Ps lukion psykologia 4 (vanha ops)
Ps lukion psykologia 5 (vanha ops)

Käytetty

23,50 €

Psykologia! - Sanoma Pro / WSOY

Psykologia! 1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (vanha ops)

Käytetty

10,40 €
Psykologia! 2: Ihmisen kasvu ja kehitys (vanha ops)

Käytetty

10,40 €
Psykologia! 3: Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (vanha ops)

Käytetty

10,40 €

Uusi

28,50 €
Psykologia! 4: Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (vanha ops)

Käytetty

10,40 €

Uusi

28,50 €
Psykologia! 5: Persoonallisuus, mielenterveys ja hyvinvointi (vanha ops)

Käytetty

10,40 €

Uusi

28,50 €